Legater

MORTEN OG MADSINE LØKKEGAARDS LEGAT

Som tidligere elev på Rødkilde Gymnasium har du mulighed for at søge støtte til dine videre studier. Du skal udfylde et ansøgningsskema og indsende det til Rektor senest den 3. december.

Ansøgningsskema til Morten og Madsine Løkkegaards legat


LEGAT FOR SKOLENS PIGER

Som kvindelig elev på Rødkilde Gymnasium har du mulighed for at søge legatet "Kvindelig Akademikers Hjælpefond" til støtte for din uddannelse her. For at komme i betragtning til legatet skal du være værdigt trængende og have planer om en videregående uddannelse. Du skal udfylde et ansøgningsskema og aflevere det til rektor senest d. 15. december.

Uddrag af §5 i fundats for "Kvindelig akademikers Hjælpefond"
Legatportioner gives til een eller flere kvindelige elever i Rødkilde Gymnasiums gymnasieklasser til hjælp ved skoleuddannelsens gennemførelse. De pågældende skal være trængende og skal efter legatbestyrelsens skøn have dokumenteret en sådan begavelse, som er af værdi for videregående studier. Legatet gives for mindst 1 år.

Det kan tillægges samme elev i alle dennes skoleår. Samtlige legatindtægter skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år. Sker uddeling ikke eller kun delvis i eet eller flere år, hensættes den eller de ledige legatportioner på en særlig konto til anvendelse enten ved senere uddeling(er) til en elev - således at samme person derved inden for det enkelte år kan få mere end selve dette års legatportion eller den gives til en tidligere legatnyder som bistand under dennes videre studier ved universitetet eller anden læreranstalt. ......Legatportioner udbetales efter bestyrelsens skøn helårligt, halvårligt, kvartårligt eller pr. måned.

Ansøgningsskema til Kvindelig akademikers hjælpefond

 

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik