Grundforløbet

1.g starter med et grundforløb, hvor alle klasser har de samme fag: 

Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, drama, musik eller mediefag), naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP)

Formål med grundforløbet:

I grundforløbet får du indføring i, hvordan man arbejder på et gymnasium. Du lærer Rødkilde at kende, bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter, og får vejledning, så du er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dig.

Undervisningen er tilrettelagt så den tilgodeser elevernes faglige interesser, og så den udfordrer eleverne fagligt.

Bliv godt rustet til dit studieretningsvalg:

Firefagsmodellen

Fire torsdage i grundforløbet bliver du undervist i fire studieretningsfag, du selv har valgt.

Formål:

At give dig mulighed for dybdegående kendskab til studieretningsfag og derigennem ruste dig bedst muligt til endeligt studieretningsvalg

Hvordan:

Eleverne skal vælge sig ind på fire studieretningsfag, som de får undervisning i på hold på tværs af klasserne. Undervisningen strækker sig over fire gange. Det giver lærerne mulighed for at tilrettelægge undervisningsforløb, der har et spændende fagligt indhold.

Forældremøder

Vi afholder 2 møder for nye elever og deres forældre i løbet af grundforløbet:

22/8: Fyraftensmøde for elever og forældre om studieretninger og fag forud for torsdagsundervisningen i fire studieretningsfag

5/10: Fyraftensmøde forud for elevernes valg af studieretning

Vejledningssamtaler

Studievejlederne holder evalueringssamtaler med alle elever. Formålet er at sikre, at eleverne trives og at hjælpe med at afklare hvilke studieretninger, der egner sig bedst for den enkelte.

Valg af studieretning:

I slutningen af oktober skal eleverne vælge, hvilken studieretning de gerne vil have de næste 2 3/4 år. Studieretningerne består af kombinationer af fag, der giver uddannelsen en særlig profil.

Se hvilke studieretninger, du kan vælge her

Vi bruger cookies. Ved at bruge vores website acceptere du automatisk brugen af Cookies. Vi bruger Cookies udelukket for at optimere brugeroplevelsen.