Forebyggelse af krænkende adfærd

Politik om forebyggelse af krænkende adfærd på Rødkilde Gymnasium

På Rødkilde Gymnasium har vi et ansvarligt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor trivsel og åbenhed prioriteres. Alle vores aktiviteter er baseret på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde, både blandt eleverne og de ansatte. Det er således en gensidig forventning mellem såvel elever som medarbejdere.

I denne skrivelse kan der som elev, findes hjælp til håndtering af eventuelle krænkende oplevelser samt oplysning om, hvilket ansvar vi hver især har for at forebygge krænkelser.