Elevevaluering

Elevevalueringer har elevernes læring som genstandsområde. Allerede ved skolestart i 1.g screener skolens læse- og skrivevejledere elevernes læse- og stavekompetencer. Elever med særlige vanskeligheder tilbydes derefter ekstra støtte. Også i matematik screenes eleverne i 1.g og også her tilbydes faglig støtte til de elever, som måtte have behov for dette.

De 3 år eleverne går på Rødkildes sikres deres faglige udbytte gennem læringssamtaler, formativ feedback, karaktersamtaler og enkeltfaglige evalueringer. Derved sikres den enkelte elevs bevidstgørelse om styrker, svagheder, fremskridt og arbejde med faglige mål.