Elevtilfredshedsundersøgelse

Eleverne gennemførte i November/December 2021 ETU.

Resultaterne for ETU'en viser, at eleverne trives rigtig godt på Rødkilde Gymnasium – elevernes trivsel er således på eller over niveau ift. landsgennemsnittet på såvel den samlede trivsel som for de enkelte trivselsindikatorer; faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer, samt mobning.

Vi er naturligvis meget glade for resultatet og for, at eleverne trives på Rødkilde Gymnasium. Det motiverer os til fortsat at arbejde med eleverne om deres trivsel i det daglige – i såvel undervisningen som i alt det rundt om undervisningen.

Nedenfor ses udvalgte tal – til de interesserede kan yderligere tal findes på www.uddannelsesstatistik.dk.