Indsatsevaluering

Indsatsevaluering sker kontinuerligt og desuden løbende gennem kvalitets- og resultatvurderinger af skolens indsatsområder og afholdte aktiviteter. I evalueringsarbejdet på dette niveau inddrages relevante udvalg og/eller aktører.

Til brug for bl.a. indsatsevaluering bruges bl.a. gymnasiets handleplaner, hvor iværksatte indsatser beskrives og evalueres ved skoleårets afslutning. Udover handleplanerne igangsættes konkrete årlige nålestiksevalueringer såsom 3.g'ernes slutevaluering, evaluering af grundforløbet m.v. Der vil desuden fremadrettet blive foretaget en årlig evaluering af ledelsesgruppens arbejde.

Alle indsatsevalueringer drøftes af ledelse og relevante udvalg, som sørger for at lave opfølgning og evt. reviderer eksisterende praksis. Indsatsevalueringer kan desuden fremlægges for bestyrelsen ved behov.