Undervisningsevaluering

På Rødkilde evalueres undervisningen løbende, så elever, lærere og ledelse er opmærksomme på kvalitet og udbytte af undervisningen. Mindst 1 gang pr. semester evalueres undervisningen på alle hold. Underviserne fastsætter selv et tidspunkt, som dog på lærermødet med fordel kan koordineres. I efteråret er det en skriftlige evaluering. Kvalitetssikringsudvalget har udarbejdet en skabelon til undervisningsevaluering, som kan findes på lectio og på ABC´en under det aktuelle skoleår. Evalueringen kan suppleres med egne spørgsmål. I forårssemesteret skal undervisningen på alle hold evalueres mundtligt.

Alle evalueringer sluttes af med en fælles opsamling i klassen/på holdet, hvor lærer og elever i fællesskab aftaler evt. justeringer og ændringer fremadrettet.

Ledelsen overværer undervisning cirka 40 min. hos alle lærere i forbindelse med afholdelsen af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for at kunne danne sig et indtryk af skolens elever og lærere i undervisningen og for at få et indtryk af den pædagogiske status på skolen. Det er den pågældende lærer som får besøg, der som udgangspunkt bestemmer tidspunktet, den pågældende klasse og fokuspunktet. Undervisningsevalueringer indgår som en naturlig del i drøftelser mellem underviser og nærmeste leder.