Kinesisk

Faget

Verdens mest talte sprog. Verdens hurtigst voksende økonomi. Verdens største befolkningstal. Intet mindre.

Lær kinesisk og åben døren til et af verdens mest spændende og vigtige lande.

Ved at lære kinesisk får du mulighed for at være på forkant med fremtidens globale udfordringer, og du kommer til at stifte bekendtskab med et af de mest fascinerende lande på kloden. Se en film om kinesisk på Rødkilde.

Uddannelsen giver dig god faglig indsigt i Kina og kinesisk. Du lærer at tale, læse og skrive standardkinesisk (mandarin), og det er slet ikke så svært, som mange tror. Kina har verdens længste civilisationshistorie, så du skal også lære om kinesisk kultur og levevis gennem tiderne, så du kan forstå Kina og kineserne. 

Studieturen går til Shanghai, som er Kinas økonomiske lokomotiv. Shanghai er en fascinerende by med en fantastisk historie. I Shanghai kan du opleve alt det nyeste og bedste Kina har at byde på og samtidig se landets rige historie udfolde sig.

Rødkilde Gymnasium har en venskabsskole i Shanghai, som du får mulighed for at  besøge. At besøge Kina er som at tage til en helt anden verden. Du kommer til at bo hjemme hos en kinesisk familie noget af tiden, og det er en kæmpe oplevelse for livet.

I løbet af de tre år med kinesisk, vil du også møde kinesiske elever og lærere, når skolen fra Kina besøger Rødkilde.

Se en film om, hvorfor du skal læse kinesisk.                Klik her for nærmere information. 

 


 Rødkilde fejre det kinesiske nytår​


Undervisningen

Undervisningen fokuserer på, at du skal lære at tale, læse, forstå og skrive et basalt kinesisk.

Indlæringen af sproget sker i første omgang ved hjælp af et transskriptionssystem kaldet Hanyu pinyin, hvor du med latinske bogstaver lærer at udtale de kinesiske lyde. Når udtalen af de kinesiske ord er på plads, begynder vi indlæringen af de kinesiske skrifttegn.

I løbet af de tre gymnasieår vil du lære at kommunikere på et basalt kinesisk og kunne forstå og perspektivere tekster og emner om relevante kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina.

Undervisningen inddrager it til informationssøgning og sprogtræning, og vi anvender de nyeste digitale undervisningsmaterialer. Ved hjælp af kinesisk tekstbehandling lærer du at skrive korte tekster med kinesiske skrifttegn. Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen som film, You Tube, billeder, musik og spil.


Eksamen

Kinesisk afslutter du med en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen.

Den skriftlige prøve består bl.a. af en oversættelse fra kinesisk til dansk af en tekst på ca. 300 ord skrevet med skrifttegn og suppleret med transskriptionssystemet pinyin.

Den mundtlige prøve består af en præsentation på kinesisk af et selvvalgt emne. Du skal desuden føre en basal samtale med eksaminator på kinesisk om en tekst trukket blandt kendt tekstmateriale.

Læs læreplanen for 2017 her