Klassisk og moderne sprog

Du vælger studieretningen, hvis du er vild med sprog og grammatik. Du er interesseret i sprogs opbygning og ønsker at forstå sammenhængen mellem latin og de moderne fremmedsprog.

Med engelsk og spansk bliver du i stand til at kommunikere med over halvdelen af verden på deres modersmål – fra Storbritannien til Spanien og fra USA til Chile!

Latin vil give dig en sproglig bevidsthed, der vil styrke både din mundtlige og din skriftlige kommunikation i de andre sprogfag. Med tre sprog vil du i høj grad opleve, at du kan bruge din viden fra ét sprog, når du skal lære nyt i et andet.

Sprogfag er dog ikke kun grammatik og kommunikation, men også en måde at opnå viden om kultur, samfund og historie i de forskellige lande. I latin lærer du om, hvordan romersk historie og kultur har påvirket de europæiske lande både sprogligt og kulturelt. I engelsk og spansk arbejder vi med emner som familiemønstre, den amerikanske drøm og bandekultur.

I både 2. og 3. g vil du få tilbudt en studietur til et engelsk - eller spansktalende land. Målet er, at du skal møde en anden kultur og bruge dit sprog uden for klasselokalet. Studieturen kan gå til Barcelona, hvor vi besøger vores kontaktskole Escola Virolai. Her får du mulighed for at møde og tale spansk med skolens elever. Den anden studietur kan gå til London eller Dublin, hvor du bl.a. skal lave interviews med de lokale om fx den multikulturelle storby eller familiemønstre.

Studieretningen åbner dørene til en lang række uddannelser, hvor sprog og kommunikation er i centrum. Du kan læse sprog på universitetet bagefter og blive fx tolk, gymnasielærer eller oversætter. Eller du kan læse sprog i kombination med andre fag på en handelshøjskole (fx CBS), hvilket giver adgang til job som kommunikationsmedarbejder i virksomheder, organisationer og ministerier.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
Biologi C
Valgfag C
Valgfag C
Valgfag B
Kunstnerisk fag
Valgfag B