Klassisk og moderne sprog

Studieretningen er for dig, der er vild med sprog og grammatik. Du er interesseret i sprogs opbygning og ønsker at forstå sammenhængen mellem latin og de moderne fremmedsprog.

Du vil også gerne blive endnu bedre til engelsk og tysk, så du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på et højt niveau.

Latin vil give dig en sproglig bevidsthed, der vil styrke både din mundtlige og din skriftlige kommunikation i de andre sprogfag. Med tre sprog vil du i høj grad opleve, at du kan bruge din viden fra ét sprog, når du skal lære nyt i et andet.

Sprogfag er dog ikke kun grammatik og kommunikation, men også en måde at opnå viden om kultur, samfund og historie i de forskellige lande. I latin lærer du om, hvordan romersk historie og kultur har påvirket de europæiske lande både sprogligt og kulturelt. I engelsk og tysk arbejder vi med emner som familiemønstre, ungdomskulturer og krigslitteratur.

I både 2. og 3. g vil du få tilbudt en studietur til et engelsk - eller tysktalende land. Målet er, at du skal møde en anden kultur og bruge dit sprog uden for klasselokalet. Hvis du ikke kan få nok sprog, så kan du tage en international eksamen og opnå et Cambridge-certifikat eller et Goethe-certifikat. Du kan bruge certifikatet, når du i fremtiden skal søge studieophold eller job i udlandet.

Studieretningen åbner dørene til en lang række uddannelser, hvor sprog og kommunikation er i centrum. Du kan læse sprog på universitetet bagefter og blive fx tolk, gymnasielærer eller oversætter. Eller du kan læse sprog i kombination med andre fag på en handelshøjskole (fx CBS), hvilket giver adgang til job som kommunikationsmedarbejder i virksomheder, organisationer og ministerier.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
Valgfag C
Valgfag B
Valgfag B
Kunstnerisk fag