Samfundsfag A - Engelsk A

Når kommunikation og forståelse af internationale forhold har din interesse*

Denne studieretning er for dig med interesse for internationale forhold - og som har et ønske om at styrke dit engelske og dermed evnen til at begå sig i en globaliseret verden.
Engelsk på A-niveau giver dig indsigt i sproglige og kulturelle forhold i en lang række lande. Du udvikler dine formidlingsevner, så du kan kommunikere, diskutere og argumentere på engelsk. Samfundsfag vil styrke din forståelse af samfundsforhold, både nationalt og internationalt med særlig henblik på engelsktalende lande. Sprogfag og samfundsfag bidrager dermed i fællesskab til en nuanceret forståelse om f.eks. diskurs, sociologi og opfattelsen af at leve i det senmoderne samfund.

Du vil kunne komme til at samarbejde med klasser i f.eks. New York om aktuelle internationale emner. Vi vil arbejde med politiske systemer såsom opbygningen af forskellige velfærdsstater og  opfattelsen af ’The American Dream’. Der er mulighed for at deltage i UNESCO Debate Camp, hvor du skal ’repræsentere’ et land i FN og debattere dit lands synspunkter vedrørende et aktuelt emne.

Det vil give dig en grundig forståelse af verden og ruste dig godt til den voksende internationalisering og jobmuligheder i udlandet for fx multinationale virksomheder og ambassader.
Hvert år får du tilbud om en endags- eller flerdagsekskursion i Danmark eller udlandet såsom London, Dublin eller New York. Det kan være deltagelse på Ungdommens Folkemøde, besøg i globale virksomheder, internationale organisationer eller politiske organer.

Studieretningen åbner dørene til mange korte og lange videregående uddannelser. Du kan f.eks. blive lærer, marketing- og kommunikationskonsulent i et internationalt firma, eksportmedarbejder eller spindoktor for den kommende statsminister.

*I denne studieretning kan du vælge mellem undervisning på engelsk eller på dansk.

Denne studieretning har du desuden mulighed for at vælge som en Stairway-klasse, hvor det helt særlige er en studietur til Filippinerne i 2.g. Her skal du være opmærksom på, at der vil være en ekstra betaling i forhold til mere traditionelle studieture. Desuden vil nogle af emnerne i denne Stairway-klasse have fokus på sydøstasiatiske forhold, menneskerettigheder, ulighed i verden og andre emner, som berører Stairway.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
**) Hvis du som 2. fremmedsprog A har valgt fransk eller spansk, kan du ikke vælge her.
*) Hvis du som valgfag C har valgt latin, har du her et frit B-valg
2. fremmedsprog
Valgfag C **) el. 2. fremmedsprog A
Kunstnerisk fag
Naturvidenskabeligt valgfag B *)
Valgfag C