Samfundsfag A - Tysk A

Denne studieretning er for dig, som har et ønske om at styrke dit tyske sprog og med interesse for internationale forhold med særlig henblik på tysktalende lande.

Tysk på A-niveau giver dig indsigt i sproglige og kulturelle forhold i vidt forskellige lande. Du udvikler dine formidlingsevner, så du kan kommunikere, diskutere og argumentere på tysk. Samfundsfag vil styrke din forståelse af samfundsforhold, både nationalt og internationalt.

Du vil beskæftige dig med politiske systemer og  aktuelle internationale emner, hvor Tyskland betydning som stormagt bliver behandlet i forhold til emner som økonomi, flygtningekrise(EU), terrorisme mv. Det vil give dig en stor forståelse af verden og ruste dig godt til den voksende internationalisering og jobmuligheder i udlandet, da Tyskland bl.a. er Danmarks største handelspartner.

Sprogfag og samfundsfag bidrager dermed til en bedre samlet forståelse om f.eks. diskurs/holdninger i samfundet, sociologi og opfattelsen af at leve i det senmoderne samfund.

Der er også mulighed for at tage et internationalt Goethe-certifikat/eksamen i tysk, som i fremtiden kan anvendes, når du skal søge studieophold eller job i udlandet.
Hvert år får du tilbud om en endags- eller flerdagsekskursion i Danmark eller i udlandet, hvor du vil besøge museer, internationale organisationer og virksomheder i f.eks. storbyer såsom Berlin, Hamborg, Wien eller Bruxelles,

I denne studieretning har vi et internationalt samarbejde med skoler andre steder i verden samt deltagelse i EU-baserede Interreg-skoleprojekter. Studieretningen åbner dørene til mange korte og lange videregående uddannelser. Du kan f.eks. blive lærer, politiker, kommunikationskonsulent i et internationalt firma eller eksportmedarbejder.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
*)Hvis du som valgfag C vælger latin, har du her et frit B-valg.
Naturvidenskabeligt fag B *)
Valgfag C
Matematik B
Valgfag C
Kunstnerisk fag C