Spansk

Faget

Spansk på Rødkilde: Tjek også facebook for spansk på Rødkilde

Spansk er det tredjestørste sprog i verden og det sprog, der tales i flest lande på verdensplan.

Når du vælger spansk, vil du derfor få et indblik i både spanske og latinamerikanske kultur- og samfundsforhold. Og du vil lære et sprog, du vil få store muligheder for at benytte. Faget er både et sprog- og kulturfag.

Som spanskelev lærer du at begå dig på spansk, både skriftligt og mundtligt. Faget er med til at udvide din horisont og give dig indsigt i, hvordan man lever i Spanien og det spansktalende Latinamerika. Du stifter således bekendtskab med en verden, der ligger meget langt væk fra Europa og den hverdag, du kender fra Danmark.

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge spansk som begyndersprog, hvilket betyder, at alle starter fra samme udgangspunkt. Spansk udbydes på A-niveau. Det betyder, at du har faget gennem hele gymnasietiden.

Læs læreplanen for 2017 her

Se fagfilmen for faget spansk her


Undervisningen

I spanskundervisningen kan du forvente at komme til at tale, læse og forstå spansk på elementært niveau.

Undervisningen tager sigte på, at du i løbet af det første år når igennem en basal opbygning og tilegnelse af sproget. Herefter arbejder vi med mange forskellige emner, der knytter sig til den aktuelle spansktalende verden. Det kan være emner som sociale forhold i forskellige spansktalende lande, immigration fra det spansktalende Amerika til USA, bandekrig i Mexico, unges liv i Spanien, den cubanske revolution eller fodboldkulturen i Spanien.

Vi arbejder med spansksprogede film, og vi hører musik på spansk. Vi laver mange små kommunikative øvelser i undervisningen, opfører små skuespil, spiller spil på spansk og synger også indimellem. At lære et nyt sprog er en spændende udfordring, der også gerne må være sjov J

I 3.g tager vi normalt til Spanien på et kortere ophold. Her får vi afprøvet de sproglige færdigheder og får indsnuset den spanske kultur og levevis. Det plejer at give et boost til undervisningen at opleve, at sprogindlæringen i timerne kan omsættes til praksis udenfor undervisningslokalet.


Eksamen

Du afslutter spanskfaget efter 3.g med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

I den mundtlige eksamen har du mindst 24 timer til at forberede en præsentation af det materiale, du trækker. Det vil være ca. fire normalsider, som er ukendt stof, men som relaterer sig til et af de emner, der opgives til eksamen.

Til eksamen starter du med på spansk at fremlægge din præsentation og indgår herefter i en samtale på spansk om dit emne. Dernæst skal du vise, at du kan føre en samtale på spansk ud fra et ukendt billedmateriale, og til sidst skal du på dansk referere en kort spansk tekst. Inden eksaminationen har du 30 min. til at forberede billedanalysen og den korte ukendte spanske tekst. Alle hjælpemidler undtagen internettet er tilladte.

Den skriftlige eksamen varer fire timer og består af to dele:

Delprøve 1 uden hjælpemidler. I denne del testes du i tekstforståelse via forskellige opgavetyper

Delprøve 2 med alle hjælpemidler. Her skal du på baggrund af teksten fra delprøve 1 og supplerende materiale skrive ca. 300 ord indenfor en nærmere angivet genre. I materialet vil der være benspænd, dvs. en boks med ord, udtryk og grammatiske elementer, som du skal bruge i den tekst, du skriver.

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik