Eksamen

Eksamensregler og gode råd

På Rødkilde afholder vi både årsprøver, terminsprøver og selvfølgelig de officielle afsluttende eksamener.

Før hver terminsprøve- og eksamensperiode bliver alle elever på Rødkilde vejledt i, hvordan man skal forholde sig. Der er både gode råd og en gennemgang af de mange regler, der gælder for afholdelse af officielle prøver og eksamener.

Hvert år udgiver vi en vejledning med Eksamensregler og Gode Råd. Nedenfor findes link både til Rødkildes eksamensregler og gode råd og til de juridiske regler og vejledninger om eksamen - og om, hvordan man skal forholde sig, og hvordan vi behandler eventuelle klager over eksamen eller bedømmelsen.

Elever optaget før 2017

Til en studentereksamen skal man aflægge i alt 9 afsluttende prøver. Vælger man at tage et ekstra femte fag på A-niveau skal man aflægge i alt 10 prøver.

Heri indgår:

  • Studieretningsprojektet i 3.g
  • Eksamen i Almen Studieforberedelse i 3.g
  • Mindst tre skriftlige prøver
  • Mindst tre mundtlige prøver

De fleste aflægger mundtlige prøver efter både 1.- og 2.g, og alle skal inden 3.g have aflagt mindst 2 prøver.

Elever optaget i 1.g 2017

En samlet studentereksamen omfatter 10 afsluttende prøver.

Heri indgår:

  • Studieretningsprojekt i 3.g
  • Skriftlig eksamen i dansk på A-niveau

Øvrige eksamener udtrækkes af Ministeriet.

Desuden afholdes der i grundforløbet i 1.g intern prøve i Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb. Resultatet af prøverne tælles med i det samlede eksamensresultat.

Ud over prøverne i Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt Grundforløb, skal eleverne i løbet af uddannelsen til i alt mindst 5 interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af skolens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver omfatter skriftlig eller mundtlig årsprøve i studie-retningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A eller B-niveau.

Links vedrørende eksamen 2019

Hjælpemidler

Vi anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Cookie- og persondatapolitik