Elevrådet

Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har til opgave at varetage skolens interesser med fokus på eleverne, og dermed være elevernes talerør. Se elevrådets vedtægter.

I elevrådet er alle årgange repræsenteret. Til møderne hygger vi os og diskuterer alt fra mælkesnitter og mikroovn i kantinen samt håndtørrer på toiletterne til regler omkring skriftlige opgaver eller fravær. Alle gymnasiets elever og ansatte har også mulighed for at henvende sig til elevrådet med forslag, ønsker og idéer til dagsordenen.


Møder

Elevrådet afholder et fast møde hver anden uge i spisepausen, så vidt det er muligt. Alle elevrådets medlemmer kan indkalde til yderligere møder såfremt det er nødvendigt.

Elevrådet afholder i hvert kvartal et stormøde. Stormøder afholdes oftest i spisepausen og fortsætter ind i 3. lektion.

Elevrådets møder er åbne for øvrig deltagelse medmindre de har hemmeligt indhold eller bliver erklæret lukket.


Elevrådsvalg

Elevrådet afholder i starten af det nye skoleår valg af nye medlemmer til elevrådet. Her kan alle gymnasiets elever stille op. De valgte elever er medlem af elevrådet til de melder sig ud eller går ud af skolen. Ved dette valg bliver elevrådets medlemmer også valgt ind i udvalg.

I starten af kalenderåret afholder elevrådet valg til elevrådets tillidsposter, fx formand og næstformand.


Arrangementer

Elevrådet afholder årligt en række arrangementer for eleverne på Rødkilde Gymnasium.

Hvert år bliver der afholdt juleuge i starten af december, og derudover opsøger elevrådet muligheder for at styrke skolens fælleskab endnu mere.


Udvalg og poster

Formand
Anna Pilgaard Frederiksen, 3.c

Næstformand
Silje Xiaohua Fast, 3.x

Ordstyrer
Freja Olesen, 3.y

Referent
Sofia Pedersen, 2.j

Kasserer
Frederick Friend, 3.e

Udvalg

Fysiske rammer
Anna Pilgaard Frederiksen 3.a
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d

Evalueringsudvalg
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Line Frisch, 2.l

Fjordgymnasium
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Logan Wendelbo, 1.z
Noah Benjamin Bandholm, 1.z

Didaktik
Linnea Rasmussen, 3.l
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d

Brobygning
Noah Benjamin Bandholm, 1.z
Logan Wendelbo, 1.z

Eventudvalg
Lukas Brix, 3.z
Anne Caroline Sieverts, 1.l
Frida Petz, 3.k
Katrine Lynge, 3.k
Martine Møberg Andersen, 3.j

Fællesudvalg
Silje Xiaohua Fast, 3.x
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Noah Benjamin Bandholm, 1.z

Rødkildes fødselsdag
Anne Caroline Sieverts, 1.l
Yasin Ali, 1.e

 

 

Kernen
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Yasin Ali Al Faraj, 1.e
Logan Wendelbo Jørgensen, 1.z
Noah Benjamin Bandholm, 1.z

Caroline Marie Markmann, 2.d
Martin Hamann Skovbjerg, 2.j
Line Mønster Frisch, 2.l

Anna Pilgaard Frederiksen, 3.c
Frederick Friend, 3.e
Peter Vesterager Find, 3.e
Linnea Johanne Klinge Rasmussen, 3.l
Silje Xiaohua Fast, 3.x
Freja Beck Olesen, 3.y

 

Elevrådet
Marie-Louise Hamann Madsen, 1.a
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Magnus Germansen Daae, 1.e
Melanie Bagheri Buch, 1.e
Hanne Ladegaard, 1.j
Jonas Sandal, 1.j
Anne Caroline Høier Sieverts, 1.l
Camilla Rimmer, 1.x
Logan Wendelbo Jørgensen, 1.z
Noah Benjamin Bandholm, 1.z
Noah Kirkegaard Rasmussen, 1.z

Anne Sophie Haahr, 2.a
Hasiba Rastyar, 2.c
Caroline Marie Markmann, 2.d
Daris Fejzic, 2.e
Martin Hamann Skovbjerg, 2.j
Sofia Melchior Hvilsom, 2.k
Line Mønster Frisch, 2.l
Anders Joseph Farik Bang Harrestrup, 2.x
Morten Fisker, 2.z

Hasan Faisal Hadi Manshad, 3.a
Anna Pilgaard Frederiksen, 3.c
Marcus Ringe Sonnenburg, 3d
Frederick Friend, 3.e
Martine Møberg Andersen, 3.j
Peter Vestager Find, 3.k
Linnea Johanne Klinge Rasmussen, 3.l
Silje Xiaohua Fast, 3.x
Freja Beck Olesen, 3.y
Lucas Brix Mølgaard, 3.z