Elevrådet

Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har til opgave at varetage skolens interesser med fokus på eleverne, og dermed være elevernes talerør. Se elevrådets vedtægter.

I elevrådet er alle årgange repræsenteret. Til møderne hygger vi os og diskuterer alt fra mælkesnitter og mikroovn i kantinen samt håndtørrer på toiletterne til regler omkring skriftlige opgaver eller fravær. Alle gymnasiets elever og ansatte har også mulighed for at henvende sig til elevrådet med forslag, ønsker og idéer til dagsordenen.


Møder

Elevrådet afholder et fast møde hver anden uge i spisepausen, så hvidt det er muligt. Alle elevrådets medlemmer kan indkalde til yderligere møder såfremt det er nødvendigt.

Elevrådet afholder i hvert kvartal et stormøde. Stormøder afholdes oftest i spisepausen og fortsætter ind i 3. lektion.

Elevrådets møder er åbne for øvrig deltagelse medmindre de har hemmeligt indhold eller bliver erklæret lukket.


Elevrådsvalg

Elevrådet afholder i starten af det nye skoleår valg af nye medlemmer til elevrådet. Her kan alle gymnasiets elever stille op. De valgte elever er medlem af elevrådet til de melder sig ud eller går ud af skolen. Ved dette valg bliver elevrådets medlemmer også valgt ind i udvalg.

I starten af kalender året afholder elevrådet valg til elevrådets tillidsposter, fx formand og næstformand.


Arrangementer

Elevrådet afholder årligt en række arrangementer for eleverne på Rødkilde Gymnasium.

Hvert år bliver der afholdt juleuge i starten af december, og derudover opsøger elevrådet muligheder for at styrke skolens fælleskab endnu mere.


Udvalg og poster

Formand:

Lau Faltum 2.n - medlem af skolens bestyrelse

 

Næstformand:

Kirstine Svarrer 3.h - medlem af skolens bestyrelse

 

Ordstyrer:

Kris Philipsen 2.b

 

Referent:

Skifter til hvert møde

 

Kasser:

Sigurd Seindal Krabbe 2.j

 

Fysiske rammer:

Sigurd Seindal Krabbe 2.j

Kris Philipsen 2.b

Signe Nørgaard Pedersen 2.j

 

Kvalitetssikringsudvalg:

Rasmus Høier Sieverts 3.j

Tue Melgaard Sørensen 3.k

Kasper Lindholm 1.d

 

Pædagogisk udvalg:

Mikkel Bisgaard 1.l

Signe Nørgaard Pedersen 2.j

Kasper Lindholm 1.d

 

Fællestime udvalg:

Sigurd Seindal Krabbe 2.j

Mikkel Bisgaard 1.l

Lau Faltum 2.n

Annika Hassinggård Christiansen 1.c

Ida Stingsted 1.z

 

Synligheds udvalg:

Kirstine Svarrer 3.h

Thor Christian Skjærbæk 2.j

Wilhelm Spanggaard Fobian 2.d

Caroline Bartholin Jacobsen 3.m

Lærke Elstrøm Jensen 3.c

 

Juleuge udvalg:

Caroline Bartholin Jacobsen 3.m

Lærke Elstrøm Jensen 3.c

Sigurd Seindal Krabbe 2.j

Mikkel Bisgaard 1.l

Lau Faltum 2.n

Katrine Juhl Willberg 3.c

 

Hygge udvalg:

Freja Bisgaard Rubæk 3.b

Annika Hassinggård Christiansen 1.c

Ida Stingsted 1.z

Kirstine Svarrer 3.h

Rasmus Høier Sieverts 3.j

Tue Melgaard Sørensen 3.k


Kontakt

elevraadet@roedkilde-gym.dk


Elevrådsmedlemmer 2020/2021

Kernen:

Annika Hassinggård Christiansen 1.c

Ida Stingsted 1.z

Mikkel Bisgaard 1.l

Kasper Lindholm 2.d

Sigurd Seindal Krabbe 2.j

Lau Faltum 2.n

Thor Christian Skjærbæk 2.j

Wilhelm Spanggaard Fobian 2.d

Caroline Bartholin Jacobsen 3.m

Freja Bisgaard Rubæk 3.b

Tue Melgaard Sørensen 3.k

Kirstine Svarrer 3.h

Emma Thomsen 3.n

 

Stort elevråd:

Daniel Langkjær Troelsen 1.a

Annika Hassinggård Christiansen 1.c

Kasper Lindholm 1.d

Nicklas Rahbek Lynge 1.e

Johanne Rasmussen 1.k

Mikkel Bisgaard 1.l

Caroline Lund Jensen 1.x

Sabine Falken 1.y

Ida Stingsted 1.z

 

Cecilie Elisabeth Hingebjerg 2.a

Kris Philipsen 2.b

Atal Rahmani 2.c

Samsor Niazi 2.c

Wilhelm Spanggaard Fobian 2.d

Emelie Ærø Clausen 2.e

Magnus Mølgaard Møller 2.e

Thor Christian Skjærbæk 2.j

Sigurd Seindal Krabbe 2.j

Signe Nørgaard Pedersen 2.j

Jens Thestrup Johansen 2.k

Joachim Kvejborg 2.k

Christian Boné 2.k

Marcus Schou Pedersen 2.k

Gustav Frederik Nygaard 2.l

Marie Wallenstein Kjølhede 2.m

Lau Faltum 2.n

 

Ida Hedegård Rasmussen 3.a

Freja Bisgaard Rubæk 3.b

Lærke Elstrøm Jensen 3.c

Katrine Juhl Willberg 3.c

Mads Damgaard Schlaikjær 3.e

Kirstine Svarrer 3.h

Rasmus Høier Sieverts 3.j

Tue Melgaard Sørensen 3.k

Mathias Baungaard Rosendahl 3.l

Caroline Bartholin Jacobsen 3.m

Emma Thomsen 3.n