Elevrådet

Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har til opgave at varetage skolens interesser med fokus på eleverne, og dermed være elevernes talerør. Se elevrådets vedtægter.

I elevrådet er alle årgange repræsenteret. Til møderne hygger vi os og diskuterer alt fra mælkesnitter og mikroovn i kantinen samt håndtørrer på toiletterne til regler omkring skriftlige opgaver eller fravær. Alle gymnasiets elever og ansatte har også mulighed for at henvende sig til elevrådet med forslag, ønsker og idéer til dagsordenen.


Møder

Elevrådet afholder et fast møde hver anden uge i spisepausen, så vidt det er muligt. Alle elevrådets medlemmer kan indkalde til yderligere møder såfremt det er nødvendigt.

Elevrådet afholder i hvert kvartal et stormøde. Stormøder afholdes oftest i spisepausen og fortsætter ind i 3. lektion.

Elevrådets møder er åbne for øvrig deltagelse medmindre de har hemmeligt indhold eller bliver erklæret lukket.


Elevrådsvalg

Elevrådet afholder i starten af det nye skoleår valg af nye medlemmer til elevrådet. Her kan alle gymnasiets elever stille op. De valgte elever er medlem af elevrådet til de melder sig ud eller går ud af skolen. Ved dette valg bliver elevrådets medlemmer også valgt ind i udvalg.

I starten af kalenderåret afholder elevrådet valg til elevrådets tillidsposter, fx formand og næstformand.


Arrangementer

Elevrådet afholder årligt en række arrangementer for eleverne på Rødkilde Gymnasium.

Hvert år bliver der afholdt juleuge i starten af december, og derudover opsøger elevrådet muligheder for at styrke skolens fælleskab endnu mere.


Udvalg og poster

Formand
Anna Pilgaard Frederiksen, 2.a

Næstformand
Silje Xiaohua Fast, 2.x

Ordstyrer
Freja Olesen, 2.y

Referent
Sofia Pedersen, 1.j

Kasserer
Frederick Friend, 2.e

Udvalg under skolen

Fysiske rammer
Mikkel Bisgaard 3.l
Anna Pilgaard Frederiksen 2.a

Kvalitetssikringsudvalg 
Kasper Lindholm 3.d
Mikkel Bisgaard 3.l

Pædagogisk udvalg
Kasper Lindholm 3.d
Daniel Langkjær Troelsen 3.d

Egne udvalg

Synlighedsudvalg
Silje Sand Dalengaard 3.l
Amalie Collatz 3.k
Amalie Hausmann 3.l
Sofia Pedersen 1.j
Lea Faltum 2.l

Fællestimeudvalget
Amalie Collatz 3.k
Sofie Amalie Morell 2.x

Hyggeudvalget
Esther Tanderup-Wacher 2.l
Kacper Bak 2.z
Line Frisch 1.l
Freja Olesen 2.y
Sofia Pedersen 1.j

Juleudvalg
Mikkel Bisgaard 3.l
Vinh Nguyen 3.z
Sofie Amalie Morell 2.x
Anna Pilgaard Frederiksen 2.a
Silje Fast 2.x
 

Elevrådets hovedorganer

Koordinationsudvalget
-

Kernen
Sofia Pedersen 1.j
Line Frisch 1.l

Anna Pilgaard Frederiksen 2.a
Sofie Amalie Morell 2.x
Silje Fast 2.x
Lea Faltum 2.l
Esther Tanderup-Wacher 2.l
Freja Olesen, 2.y
Frederick Friend, 2.e

Kasper Lindholm 3.d
Mikkel Bisgaard 3.l
Silje Sand Dalengaard 3.l
Ida Stingsted 3.z
Vinh Nguyen 3.z
 

Elevrådet
Ida Rysgaard, 1.a
Vincent Staneika, 1.c
Emilie Arberg Kruse, 1.d
Wildcard: Laura Vingborg, 1.d
Ludvig Houmøller, 1.e
Sofia Pedersen, 1.j
Thea Arvad Schmidt, 1.k
Line Mønster Frisch, 1.l
Anders Harrestrup, 1.x
Morten Fisker, 1.z

Anna Pilgaard Frederiksen, 2.a
Marcus Sonnenburg, 2.d
Wildcard: Josefine Sigvert 2.d
Frederick Friend, 2.e
Peter Vesterager Find, 2.k
Lea Faltum, 2.l
Wildcard: Ester Marie Tanderup-Wacher, 2.l
Sofie Amalie Morell, 2.x
Wildcard: Silje Fast, 2.x
Freja Beck Olesen, 2.y
Kacper Bak, 2.z

Daniel Langkjær Troelsen 3.a
Annika Hassinggård Christiansen 3.c
Kasper Lindholm 3.d
Nicklas Rahbek Lynge, 3.e
Amalie Collatz, 3.k
Mikkel Bisgaard, 3.l
Wildcard: Amalie Mølgaard Hausmann, 3.l
Wildcard: Silje Sand Dalengaard, 3.l
Caroline Lund Jensen, 3.x
Sabine Falken Jepsen 3.y
Ida Stingsted 3.z 
Wildcard: Vinh Nguyen, 3.z