Elevrådet

Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har til opgave at varetage skolens interesser med fokus på eleverne, og dermed være elevernes talerør. Se elevrådets vedtægter.

I elevrådet er alle årgange repræsenteret. Til møderne hygger vi os og diskuterer alt fra mælkesnitter og mikroovn i kantinen samt håndtørrer på toiletterne til regler omkring skriftlige opgaver eller fravær. Alle gymnasiets elever og ansatte har også mulighed for at henvende sig til elevrådet med forslag, ønsker og idéer til dagsordenen.


Møder

Elevrådet afholder et fast møde hver anden uge i spisepausen, så vidt det er muligt. Alle elevrådets medlemmer kan indkalde til yderligere møder såfremt det er nødvendigt.

Elevrådet afholder som minimum i hvert kvartal et stormøde, hvor alle Elevrådets medlemmer deltager. Stormøder afholdes i moduler, hvor der selvfølgelig er godskrevet fravær.

Elevrådets møder er åbne for øvrig deltagelse medmindre de har hemmeligt indhold eller bliver erklæret lukket.


Elevrådsvalg

Elevrådet afholder i starten af det nye skoleår valg af nye medlemmer til elevrådet. Her kan alle gymnasiets elever stille op. De valgte elever er medlem af elevrådet til de melder sig ud eller går ud af skolen. Ved dette valg bliver elevrådets medlemmer også valgt ind i udvalg.

I foråret afholder Elevrådet formandsvalg, hvor den nye formand bliver valgt. Derefter er der valg til de øvrige tillidsposter, f.eks. næstformand og kasserer. 


Arrangementer

Elevrådet afholder årligt en række arrangementer for eleverne på Rødkilde Gymnasium.

Hvert år bliver der afholdt juleuge i starten af december, og derudover opsøger elevrådet muligheder for at styrke skolens fælleskab endnu mere.


Udvalg og poster

Formand
Logan Wendelbo Jørgensen, 1.z

Næstformand
Anna Sophie Haahr, 2.a

Ordstyrer
Caroline Marie Markman, 2.d

Referent
Peter Vesterager Find, 3.k

Kasserer
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d

Udvalg

Hyggeudvalget
Linnea Rasmussen, 3l
Freja Beck Olesen, 3y

Synlighedsudvalget
Line Frisch, 2l
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Ugne Zidulyte, 1.c
Luiza Aghababyan, 1.l

Juleudvalg
Frida Petz, 3.k
Katrine Lynge, 3.k
Lukas Brix, 3.z
Anna Pilgaard, 3.c 

Fitness
Peter Vesterager Find, 3.k
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d 

Fysiske rammer
Anna Pilgaard, 3.c
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d 

Evalueringsudvalg
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Line Frisch, 2l 

Fjordgymnasium
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Logan Wendelbo, 1.z

Didaktik
Linnea Rasmussen, 3.l
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d

Teknologiundervisning
Ingen

Brobygning
Logan Wendelbo, 1.z
Ugne Zidulyte, 1.c
Luiza Aghababyan, 1.l
Yasin Ali, 1.e
Jonas Sandal, 1.j

Eventudvalget
Lukas Brix, 3.z
Frida Petz, 3.k
Katrine Lynge, 3.k
Martine Møberg Andersen, 3.j

Fællesudvalget
Silje Xiaohua Fast, 3.x
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d

Vinterbal
Ingen

Rødkildes fødselsdag
Yasin Ali, 1.e

Dimission- og translokationsudvalg
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d

Kantineudvalg 
Anne Sophie Haahr, 2.a

Kernen
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Logan Wendelbo, 1.z
Yasin Ali, 1.e
Jonas Sandal, 1.j

Line Frisch, 2.l
Martin Skovbjerg, 2.j
Caroline Markmann, 2.d
Anders Harrestrup, 2.x

Anna Pilgaard, 3.c
Silje Xiaohua Fast, 3.x
Peter Vesterager Find, 3.k
Frederick Friend, 3.e
Freja Beck Olesen, 3.y
Linnea Rasmussen, 3.l

Elevrådet

Marie-Louise Hamann Madsen, 1.a
Ugne Zidulyte, 1.c
Sebastian Holbech Frederiksen, 1.d
Yasin Ali, 1.e
Hanne Ladegaard, 1.j
Jonas Sandal, 1.j
Luiza Aghababyan, 1.l
Camilla Rimmer, 1.x
Logan Wendelbo Jørgensen, 1.z
Carl Brink Jakobsen, 1.z

Anne Sophie Haahr, 2.a
Hasiba Rastyar, 2.c
Caroline Marie Markmann, 2.d
Daris Fejzic, 2.e
Martin Hamann Skovbjerg, 2.j
Sofia Melchior Hvilsom, 2.k
Line Mønster Frisch, 2.l
Anders Joseph Farik Bang Harrestrup, 2.x
Morten Fisker, 2.z

Hasan Faisal Hadi Manshad, 3.a
Anna Pilgaard Frederiksen, 3.c
Marcus Ringe Sonnenburg, 3d
Josefine Sigvert, 3.d
Frederick Friend, 3.e
Martine Møberg Andersen, 3.j
Peter Vestager Find, 3.k
Katrine Lynge, 3.k
Frida Petz, 3.k
Linnea Johanne Klinge Rasmussen, 3.l
Silje Xiaohua Fast, 3.x
Freja Beck Olesen, 3.y
Lucas Brix Mølgaard, 3.z