Elevrådet

Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har til opgave at varetage skolens interesser med fokus på eleverne, og dermed være elevernes talerør. Se elevrådets vedtægter.

I elevrådet er alle årgange repræsenteret. Til møderne hygger vi os og diskuterer alt fra mælkesnitter og mikroovn i kantinen samt håndtørrer på toiletterne til regler omkring skriftlige opgaver eller fravær. Alle gymnasiets elever og ansatte har også mulighed for at henvende sig til elevrådet med forslag, ønsker og idéer til dagsordenen.


Møder

Elevrådet afholder et fast møde hver anden uge i spisepausen, så vidt det er muligt. Alle elevrådets medlemmer kan indkalde til yderligere møder såfremt det er nødvendigt.

Elevrådet afholder i hvert kvartal et stormøde. Stormøder afholdes oftest i spisepausen og fortsætter ind i 3. lektion.

Elevrådets møder er åbne for øvrig deltagelse medmindre de har hemmeligt indhold eller bliver erklæret lukket.


Elevrådsvalg

Elevrådet afholder i starten af det nye skoleår valg af nye medlemmer til elevrådet. Her kan alle gymnasiets elever stille op. De valgte elever er medlem af elevrådet til de melder sig ud eller går ud af skolen. Ved dette valg bliver elevrådets medlemmer også valgt ind i udvalg.

I starten af kalenderåret afholder elevrådet valg til elevrådets tillidsposter, fx formand og næstformand.


Arrangementer

Elevrådet afholder årligt en række arrangementer for eleverne på Rødkilde Gymnasium.

Hvert år bliver der afholdt juleuge i starten af december, og derudover opsøger elevrådet muligheder for at styrke skolens fælleskab endnu mere.


Udvalg og poster

Formand
Lau Faltum 3.n

Næstformand
Sigurd Seindal Krabbe 3.j

Ordstyrer
Kris Philipsen 3.b

Referent
Silje Sand Dalengaard 2.l

Kasserer
Kasper Lindholm 2.d

Udvalg under skolen

Fysiske rammer
Mikkel Bisgaard 2.l
Kris Philipsen 3.b
Signe Nørgaard Pedersen 3.j
Sigurd Seindal Krabbe 3.j 

Kvalitetssikringsudvalg 
Kasper Lindholm 2.d
Thor Larsen Søderberg 2.d

Pædagogisk udvalg
Kasper Lindholm 2.d
Thor Larsen Søderberg 2.d

Egne udvalg

Aktivitetsudvalg
Sigurd Seindal Krabbe 3.j (formand)
Anna Pilgaard Frederiksen 1.a
Esther Marie Tanderup-Wacher 1.l
Lea Faltum 1.l
Mikkel Bisgaard 2.l
Ida Stingsted 2.z
Filippa Lützen Tolstrup Mikkelsen 3.l
Sophie Harreby Risager 3.k
Lau Faltum 3.n

Fællestimeudvalget
Ingrid Elisabeth Holm Højgaard 1.e
Mikkel Bisgaard 2.l 
Ida Stingsted 2.z
Signe Nørgaard 3.j
Sigurd Seindal Krabbe 3.j 
Lau Faltum 3.n

Hyggeudvalget
Kacper Bak 1.z (formand)
Ester Marie Tanderup-Wacher 1.l
Freja Beck Olesen 1.y
Amalie Mølgaard Hausmann 2.l
Wilhelm Spanggaard Fobian 3.d
Sigurd Seindal Krabbe 3.j

Synligheds udvalg
Silje Sand Dalengaard 2.l (formand)
Lea Faltum 1.l (formand)
Sofie Amalie Morell 1.x
Daniel Langkjær Troelsen 2.a
Amalie Mølgaard Hausmann 2.l
Ida Stingsted 2.z
 

Elevrådets hovedorganer

Koordinationsudvalget
Kasper Lindholm 2.d
Kris Philipsen 3.b
Lau Faltum 3.n
Sigurd Seindal Krabbe 3.j
Silje Sand Dalengaard 2.l

Kernen

Anna Pilgaard Frederiksen 1.a
Ingrid Elisabeth Holm Højgaard 1.e
Lea Faltum 1.l
Sofie Amalie Morell 1.x
Kacper Bak 1.z

Daniel Langkjær Troelsen 2.a
Kasper Lindholm 2.d
Mikkel Bisgaard 2.l
Silje Sand Dalengaard 2.l
Ida Stingsted 2.z

Anna-Sofie Toft Piihl 3.c
Kris Philipsen 3.b
Sigurd Seindal Krabbe 3.j 
Thor Christian Skjærbæk 3.j
Lau Faltum 3.n

Elevrådet

Anna Pilgaard Frederiksen, 1.a
Gustav Schultz Laursen, 1.d
Ingrid Elisabeth Holm Højgaard, 1.e
Kathrine Keseler List, 1.j
Peter Vesterager Find, 1.k
Lea Faltum, 1.l
Wildcard: Ester Marie Tanderup-Wacher, 1.l
Sofie Amalie Morell, 1.x

Freja Beck Olesen, 1.y
Kacper Bak, 1.z
Wildcard: Hjalte Rosengaard Wolf, 1.z

Daniel Langkjær Troelsen 2.a
Annika Hassinggård Christiansen 2.c
Kasper Lindholm 2.d
Wildcard: Thor Larsen Søderberg, 2.d
Nicklas Rahbek Lynge, 2.e
Amalie Collatz, 2.k
Mikkel Bisgaard, 2.l
Wildcard: Amalie Mølgaard Hausmann, 2.l
Wildcard: Silje Sand Dalengaard, 2.l
Cathrine Amalie Sydow Andersen, 2.x
Sabine Falken Jepsen 2.y
Ida Stingsted 2.z 

Johanne Kaysen Thomsen, 3.a
Kris Philipsen 3.b
Anna-Sofie Toft Piihl, 3.c
Wilhelm Spanggaard Fobian 3.d
Emilie Ærø Clausen 3.e
Thor Christian Skjærbæk 3.j
Signe Nørgaard Pedersen 3.j (wildcard)
Sigurd Seindal Krabbe 3.j (wildcard)
Sophie Harreby Risager, 3.k
Filippa Lützen Tolstrup Mikkelsen, 3.l
Alma Riktrup Jensen, 3.m
Lau Faltum 3.n