Elevrådet

Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har til opgave at varetage skolens interesser med fokus på eleverne, og dermed være elevernes talerør. Se elevrådets vedtægter.

I elevrådet er alle årgange repræsenteret. Til møderne hygger vi os og diskuterer alt fra mælkesnitter og mikroovn i kantinen samt håndtørrer på toiletterne til regler omkring skriftlige opgaver eller fravær. Alle gymnasiets elever og ansatte har også mulighed for at henvende sig til elevrådet med forslag, ønsker og idéer til dagsordenen.


Møder

Elevrådet afholder et fast møde hver anden uge i spisepausen, så hvidt det er muligt. Alle elevrådets medlemmer kan indkalde til yderligere møder såfremt det er nødvendigt.

Elevrådet afholder i hvert kvartal et stormøde. Stormøder afholdes oftest i spisepausen og fortsætter ind i 3. lektion.

Elevrådets møder er åbne for øvrig deltagelse medmindre de har hemmeligt indhold eller bliver erklæret lukket.


Elevrådsvalg

Elevrådet afholder i starten af det nye skoleår valg af nye medlemmer til elevrådet. Her kan alle gymnasiets elever stille op. De valgte elever er medlem af elevrådet til de melder sig ud eller går ud af skolen. Ved dette valg bliver elevrådets medlemmer også valgt ind i udvalg.

I starten af kalender året afholder elevrådet valg til elevrådets tillidsposter, fx formand og næstformand.


Arrangementer

Elevrådet afholder årligt en række arrangementer for eleverne på Rødkilde Gymnasium.

Hvert år bliver der afholdt juleuge i starten af december, og derudover opsøger elevrådet muligheder for at styrke skolens fælleskab endnu mere.


Udvalg og poster

Formand

Lau Faltum 3.n

Næstformand

Sigurd Seindal Krabbe 3.j

Ordstyrer

Kris Philipsen 3.b

Referent

Skifter til hvert møde

Kasserer

Kasper Lindholm 2.d

Fysiske rammer

Kris Philipsen 3.b

Signe Nørgaard Pedersen 3.j

Sigurd Seindal Krabbe 3.j 

Kvalitetssikringsudvalg 

Kasper Lindholm 2.d

Pædagogisk udvalg

Kasper Lindholm 2.d

Mikkel Bisgaard 2.l 

Signe Nørgaard Pedersen 3.j

Fællestime udvalg

Annika Hassinggård Christiansen 2.c

Mikkel Bisgaard 2.l 

Ida Stingsted 2.z

Sigurd Seindal Krabbe 3.j 

Lau Faltum 3.n

Synligheds udvalg

Daniel Langkjær Troelsen 2.a

Ida Stingsted 2.z

Wilhelm Spanggaard Fobian 3.d

Thor Christian Skjærbæk 3.j

Lau Faltum 3.n

Juleuge udvalg

Mikkel Bisgaard 2.l 

Sigurd Seindal Krabbe 3.j 

Lau Faltum 3.n

Hygge udvalg

Annika Hassinggård Christiansen 2.c

Ida Stingsted 2.z

Sigurd Seindal Krabbe 3.j

 

Elevrådets hovedorganer

 

Kernen

Daniel Langkjær Troelsen 2.a

Annika Hassinggård Christiansen 2.c

Kasper Lindholm 2.d

Mikkel Bisgaard 2.l 

Silje Sand Dalengaard 2.l

Ida Stingsted 2.z

 

Wilhelm Spanggaard Fobian 3.d

Sigurd Seindal Krabbe 3.j 

Thor Christian Skjærbæk 3.j

Lau Faltum 3.n

 

Elevrådet

Daniel Langkjær Troelsen 2.a

Annika Hassinggård Christiansen 2.c

Kasper Lindholm 2.d

Nicklas Rahbek Lynge 2.e

Johanne Rasmussen 2.k

Mikkel Bisgaard 2.l

Caroline Lund Jensen 2.x

Sabine Falken 2.y

Ida Stingsted 2.z

Silje Sand Dalengaard 2.l

 

Cecilie Elisabeth Hingebjerg 3.a

Kris Philipsen 3.b

Atal Rahmani 3.c

Samsor Niazi 3.c

Wilhelm Spanggaard Fobian 3.d

Emelie Ærø Clausen 3.e

Magnus Mølgaard Møller 3.e

Signe Nørgaard Pedersen 3.j

Sigurd Seindal Krabbe 3.j

Thor Christian Skjærbæk 3.j

Christian Boné 23.k

Jens Thestrup Johansen 3.k

Joachim Kvejborg 3.k

Marcus Schou Pedersen 3.k

Gustav Frederik Nygaard 3.l

Marie Wallenstein Kjølhede 3.m

Lau Faltum 3.n