Matematikvejledning

Matematik kan være svært, men på Rødkilde tilbyder vi flere forskellige former for hjælp til de elever, der oplever matematikvanskeligheder. 

Hver uge har vi bl.a. en studiecafé, hvor man kan møde op og få hjælp til matematikafleveringer. Herudover kan man i løbet af de tre gymnasieår melde sig til ekstra undervisning i matematik, hvor man bruger nogle af de timer, som er tildelt hver enkel elev på Rødkilde. Det kaldes individuel tid og man kan læse mere om det her (link) 

På Rødkilde arbejder vi desuden med undervisningsdifferentiering i matematik. Alle elever screenes i starten af 1g og på baggrund heraf, tilbydes de elever, der oplever matematikvanskeligheder, at følge matematikundervisningen i grundforløbet på et særligt matematikhold med færre elever. På den måde sikres det, at der er ekstra tid til den enkelte elev samt mulighed for at udfylde ”matematikhuller” inden studieretningsforløbet starter.

På nogle af vores studieretninger vil vi også gennem studieretningsforløbet arbejde med undervisningsdifferentiering og niveauinddelte matematikhold.

Efter screeningen i 1.g vil udvalgte elever blive tilbudt en samtale og eventuelt en mere grundig undersøgelse for at afdække elevens udfordringer i matematikfaget. Hvis det viser sig, at der kan være tale om specifikke matematikvanskeligheder (talblindhed), er det muligt at få individuel vejledning og støtteundervisning af en uddannet matematikvejleder. På Rødkilde hedder matematikvejlederne Rikke Sønderby og Charlotte Bartholin Larsen. 

Henvendelse til matematikvejlederne sker gennem egen matematiklærer eller studievejleder.

Er du kommende elev på Rødkilde, så kontakt os meget gerne på forhånd, hvis du allerede ved eller har mistanke om, at du har specifikke matematikvanskeligheder.