Matematikvejledning

Matematik kan være svært, men på Rødkilde tilbyder vi flere forskellige former for hjælp til de elever, der oplever matematikvanskeligheder. 

Hver uge har vi studiecafé, hvor man kan møde op og få hjælp til matematikopgaver og afleveringer. Studiecaféen bemandes af to 3g elever og en matematiklærer.

I vores studieretningsklasser som har matematik på B-niveau har vi en to-lærerordning, som gør det muligt at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Alle elever screenes i starten af 1g og på baggrund heraf vil udvalgte elever blive tilbudt en samtale med en matematikvejleder og eventuelt en mere grundig undersøgelse for at afdække elevens udfordringer i matematikfaget. Hvis det viser sig, at der kan være tale om specifikke matematikvanskeligheder (talblindhed), er det muligt at få individuel vejledning og støtteundervisning af en uddannet matematikvejleder. De elever der oplever generelle matematikvanskeligheder tilbydes ekstra hjælp i form støtteundervisning - enten individuelt eller i små grupper.

På Rødkilde hedder matematikvejlederne Rikke Sønderby (rs@roedkilde-gym.dk) og Charlotte Bartholin Larsen (cl@roedkilde-gym.dk). 

Henvendelse til matematikvejlederne sker gennem egen matematiklærer eller studievejleder.

Er du kommende elev på Rødkilde, så kontakt os meget gerne på forhånd, hvis du allerede ved eller har mistanke om, at du har specifikke matematikvanskeligheder.