Studievejledningens målsætning

Vi vil gerne:

 • Medvirke til at vore elever får de bedste muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Medvirke til at gymnasietiden bliver den bedst mulige baggrund for vore elevers fremtidige livsbane
 • Sikre at mødet mellem vejledere og elever er baseret på:
  • Respekt for det enkelte menneske
  • Ligeværdighed og anerkendelse uden fordomme
  • Uafhængighed, således at vejlederne først og fremmest er elevernes advokat
  • Åbenhed, således at eleverne kender vilkårene for vejledningen
  • Gensidig tillid mellem vejledere og elever

Studievejledningen på skolen vil endvidere bestræbe sig på bedst muligt at leve op til de nationale mål, som de er fastsat i lovgivningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg.


Studievejlederne vejleder blandt andet om:

 • Overgangsproblemer
 • Valgfag
 • Planlægning af tid (lektier, fritidsjob etc.)
 • Ansøgning om SU-sats som udeboende
 • Ønske om at flytte hjemmefra (bolig, økonomi, tidsforbrug)
 • Problemer med forældre, søskende, andre
 • Trivsel i klassen
 • Faglige problemer (brug for ekstrahjælp/lektiecafé)
 • Eksamensproblemer
 • Personlige problemer (behov for psykologhjælp eller anden form for hjælp)
 • Studiemæssige problemer (særlige behov som fx hjælpeprogrammer vedrørende ordblindhed o.lign.)
 • Studievejlederne samarbejder med lærerteam, læsevejleder, psykolog, Studievalg Syd og UU-vejledere. Studievejlederne kan udenfor kontortiden kontaktes pr. mail eller telefon.

 

Rødkildes studievejledere

eVejledning

Studievalg Danmark

Øvrige vejledningstilbud