Erhvervskontakter

Du vil opleve samarbejder med virksomheder og institutioner gennem alle dine gymnasieår på Rødkilde gymnasium

På Rødkilde gymnasium synes vi, det er vigtigt, at du som gymnasieelev oplever, hvordan de fag, du har på gymnasiet, anvendes ude i samfundet. Det er faktisk en del af Rødkilde gymnasiums strategi.

Derfor har vi i alle studieretninger årlige aktiviteter i undervisningen, hvor vi er ude hos virksomheder eller organisationer for at lære om, hvordan de arbejder. Andre gange er virksomhederne eller organisationerne inviteret til Rødkilde. Men fælles er, at vi kobler, det du lærer i undervisningen, konkret til, hvordan det kan bruges videre i f.eks. en virksomhed.

De virksomheder eller organisationer en studieretning har samarbejde med et givet år er tænkt ind i undervisningen det år, så du dér vil arbejde med dem i kortere eller længere undervisningsforløb på gymnasiet  

Her et eksempel på erhvervskontakter gennem et 3-årigt forløb på Rødkilde gymnasium:

 

Alle studieretninger på Rødkilde har eksterne samarbejder gennem årene på Rødkilde. De konkrete samarbejder tilrettelægges af faglærerne, men du kan få mere information om eksterne samarbejder på Rødkilde ved at kontakte erhvervskoordinator, Thomas Westh på tw@roedkilde-gym.dk.