Erhvervskontakter

Vi har en ambition om, at alle klasser årligt har mindst ét erhvervslivssamarbejde! Det kræver erhvervslivskontakter. Derfor inviterer vi erhvervslivet – uanset type og størrelse på virksomheden eller institutionen – indenfor til et samarbejde. 

Samarbejdets formål er at øge elevernes bevidsthed og interesse for erhvervslivet i nær-området, karrieremuligheder, uddannelse og uddannelsesvalg i fremtiden.

Samarbejdet kan have mange former – besøg hos dig/Jer, oplæg/workshop på Rødkilde eller andet. Det kan vi aftale. Til at starte med ønsker vi blot en tilkendegivelse som I meget gerne må sende til adm@roedkilde-gym.dk.

Der er ingen binding, det er blot en tilkendegivelse med henblik på at undersøge muligheden for et samarbejde.

Sådan foregår det for dig, der er elev på Rødkilde Gymnasium

Du vil opleve samarbejder med virksomheder og institutioner gennem alle dine gymnasieår på Rødkilde gymnasium

På Rødkilde gymnasium synes vi, det er vigtigt, at du som gymnasieelev oplever, hvordan de fag, du har på gymnasiet, anvendes ude i samfundet. Det er faktisk en del af Rødkilde gymnasiums strategi.

Derfor har vi i alle studieretninger årlige aktiviteter i undervisningen, hvor vi er ude hos virksomheder eller organisationer for at lære om, hvordan de arbejder. Andre gange er virksomhederne eller organisationerne inviteret til Rødkilde. Men fælles er, at vi kobler, det du lærer i undervisningen, konkret til, hvordan det kan bruges videre i f.eks. en virksomhed.

De virksomheder eller organisationer en studieretning har samarbejde med et givet år er tænkt ind i undervisningen det år, så du dér vil arbejde med dem i kortere eller længere undervisningsforløb på gymnasiet  

Her et eksempel på erhvervskontakter gennem et 3-årigt forløb på Rødkilde gymnasium: