Det international Rødkilde

Det internationale Rødkilde

Hvis du ønsker dig en fremtid på den globale bane, er Rødkilde et godt sted at starte.

Alle elever undervises i engelsk, og derudover kan du vælge mellem tysk, fransk og spansk som dit andet fremmedsprog, ligesom de særligt sproginteresserede elever kan vælge en studieretning, hvor Latin C indgår. Hvis du ønsker en meget internationalt fokuseret studentereksamen, udbyder vi også en studieretning med Engelsk A og Samfundsfag A, hvor de fleste af fagene foregår på engelsk, vores såkaldte E-Class.

På Rødkilde Gymnasium samarbejder vi med mange internationale uddannelsesinstitutioner og netværk, så vi kan tilbyde nogle spændende og fagligt inspirerende ekskursioner. Blandt andet efterstræber vi, at vores elever med 2. fremmedsprog på A-niveau kommer på en kortere sprogrejse i 3.g, hvor de kan bruge deres sprogfag i praksis.

Også i hverdagen byder vi fremmede sprog og kulturer inden for dørene, og vi samarbejder med flere udvekslingsorganisationer, primært AFS, YFU og My Education, hvorfra vi hvert år modtager en gruppe udvekslingsstuderende fra hele verden.

Interkulturel kompetence

På Rødkilde har vi iværksat et systematisk arbejde for, at alle vores elever modtager en fremadskridende opbygning af interkulturelle kompetencer fra 1.g til 3.g. Det er vigtigt for os, at vores elever lærer at kunne begå sig i en globaliseret verden. Alle vores elever undervises derfor i interkulturelle kompetencer på hvert klassetrin.

I 1.g vil du arbejde med stereotyper og fordomme, og du vil møde en af årets udvekslingselever, der vil fortælle om sit syn på Danmark og danskerne og derudover fortælle om sit eget hjemland og kultur.

I 2.g skal du arbejde med interkulturelle kompetencer i forbindelse med din klasses studietur. Her skal du blandt andet bruge din viden fra 1.g til at forstå den kultur og det land, som studieturen går til.

I 3.g inviterer vi en række foredragsholdere til inspirationsoplæg, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan få den store verden ind under huden efter gymnasiet. Ofte er det tidligere elever, der står for oplæggene, og som kommer og fortæller om internationale møder af forskellig art – fx fortæller de om muligheden for at studere i udlandet, om studiemuligheder herhjemme med internationalt indhold, om deres rejser i løbet af deres sabbatår, om erfaringer ved au pair-ophold i udlandet, arbejde i udlandet etc.

Du vil desuden opleve, at du kan bruge din forståelse for fremmede kulturer i dit analysearbejde i de forskellige fag i gymnasiet.