Marinbiologiske aktiviteter

Rødkilde Gymnasium er beliggende næsten med fødderne i vandkanten, og det giver os nogle helt særlige muligheder, som vi både udnytter i undervisningen og i særlige studie- og fritidstilbud.

Alle vores elever kommer på fjorden, og mange af dem kommer også i fjorden, når vi enten bruger fjorden som et udvidet laboratorium for sciencefagene eller vi i idrætstimerne og som fritidstilbud sejler i kajak og sejlbåde eller dykker ned under overfladen.

Vores særlige fjord- og vandspecialisering er vi også omdrejningspunkt for mange små og større undervisningssamarbejder, vi har kørende med byens skoler.

Sejlads og dykning

Idrætslærerne er uddannede kajakinstruktører, og vi råder over havkajakker og polokajakker til idrætsundervisningen.

Som tilbud til interesserede kan man lære at sejle i matchrace kapsejladsbåde, og tage duelighedskursus i sejlads under Rødkilde Sejlads. De sidste tre år er der arrangeret Oxbridge sejladser, hvor hold fra byens ungdomsuddannelser konkurrerer om bymesterskabet i matchracesejlads. Rødkilde har ind til videre taget to førstepladser og en andenplads.

De fleste elever på Rødkilde vil også enten i biologi- eller idrætsundervisningen prøve at snorkle i Vejle Fjord. Vi har våddragter og snorklingsudstyr til en hel klasse og 8 sæt fuld udrustning til dykning med flaske. Vi har uddannede dykkerinstruktører og en erhvervsdykker ansat til aktiviteterne, og vi har hvert år store hold af elever, som i fritiden følger Rødkildes kursus til erhvervelse af dykkercertifikat.

Virkelighedslaboratorium

At være Fjordgymnasiet betyder også, at vi i sciencefagene bruger fjorden som laboratorium. Både når vores marinbiologisk specialiserede biologer lader eleverne arbejde med overvågningsprogrammer for livet i fjorden og havmiljøets tilstand, men også når man i biologi, fysik og kemi laver praktiske forsøg med eksempelvis dykningens fysik, og de fysiologiske og kemiske problemstillinger ved dykning.

Marinbiologisk studiegruppe

Maringruppen er en gruppe på ca. tyve elever, som ved siden af og ind imellem også i stedet for den almindelige undervisning arbejder med marinbiologi på et avanceret og praktisk niveau.

Gruppen er åben for engagerede og dygtige elever på tværs af årgange og klasser. Gruppen arbejder med havmiljø og naturovervågning og har en masse praktiske projekter kørende. Bl.a. følger og dokumenterer gruppen udviklingen på et nyanlagt stenrev, Vejle Kommune har anlagt ved Tirsbæk Strand, og gruppen foretager systematiske målinger af eksempelvis miljøforstyrrende stoffers indvirkning på blåmuslingerne i Vejle Fjord.

Maringruppen har et tæt samarbejde med et marinbiologisk gymnasium i Lysekil i Sverige og samarbejder om naturovervågningsprojekter med AP Møllerskolen i Schleswig og universitetet i Kiel.

Rødkilde Gymnasium på kajakøen i Vejle Fjord

I 2014 indviede vi yderligere et helt nyt undervisningslokale/-laboratorium på fjorden, da Vejles ny flydende Kajakø blev indviet. Kajakøen er bygget i samarbejde mellem Vejle Kommune, Vejle Kajakklub og Rødkilde Gymnasium. Vi har plads til opbevaring af vores kajakker, dykkerudstyr osv., og vi har et fuldt udrustet undervisningslokale med særlige faciliteter til arbejdet med marinbiologiske laboratorieundersøgelser.

Vil du se en film om marinbiologi på Rødkilde Gymnasium, så scan QR-koden og mød både lærere og elever :)