Sprog

Sproglig mangfoldighed og dybde

I en globaliseret verden er det vigtigt at kunne forskellige sprog. De seneste gymnasiereformer har betydet et fald i andelen af unge, som i forbindelse med deres gymnasieuddannelse lærer flere fremmedsprog. Den udvikling vil vi gerne være med til at vende. Ét af Rødkildes fokusområder er derfor sprog.

Rødkilde Gymnasium er en skole med mange kulturer og sprog, og vi arbejder aktivt og bevidst med at udvikle eleverne til at kunne rejse ud og begå sig den store verden.

Dette er muligt på tværs af landegrænser uden at flytte sig fysisk f.eks. i form af Rødkilde Gymnasiums Stairway-projekt, de udvekslingselever, der hvert år kommer til skolen samt via virtuelt samarbejde med vores partnerskoler i Flensborg (Kurt-Tucholsky-schule) og Limoges (Cité Scolaire Lenoard Limosin).

Det er også vigtigt at tage til udlandet for at træne elevernes sproglige og kulturelle kompetencer, så alle elever vil i løbet af deres gymnasietid komme på mindst én udenlandsekskursion, hvor den sproglige kunnen vil være relevant. Mange sprogfag tager dog også på andre, kortere ekskursioner.

Der er rigtig mange gode grunde til at vælge sprogfag i gymnasiet. Når du lærer sprog, lærer du også kulturen at kende i de lande, hvor sproget tales. Sprogholdene er på deres studieture med til at bygge bro til andre mennesker ude i verden.

En bred vifte af internationalt orienterede aktiviteter har i en årrække udgjort integrerede elementer i undervisningen på Rødkilde og udgør i dag en central del af Rødkildes profil. Siden 2016 har vi på Rødkilde udbudt en engelsksproget studieretning med engelsk og samfundsfag på højt niveau, hvor undervisningen i centrale fag foregår på engelsk.

Det er dog i dag i mange sammenhænge ikke nok blot at kunne engelsk. På Rødkilde har vi tradition for at udbyde undervisning i en bred række af fremmedsprog. Fremmesproglige kundskaber efterspørges af mange virksomheder og med disse kompetencer bliver du attraktiv for fremtidige arbejdsgivere.

Eksempler på sprogaktiviteter (i undervisningen eller frivillige aktiviteter)

AP og Sprogzonen

I 1g har alle elever AP (Almen Sprogforståelse) i grundforløbet. Her får du en grundlæggende forståelse for sprog og grammatik. Der er både en almen del og en latindel, der tilsammen giver dig et godt grundlag for sprogarbejde - også i andre sprogfag fremover.

I begyndelsen af skoleåret har alle 1g-elever en sprogdag, bl.a. med oplæg fra ”Sprogzonen”, der på underholdende vis sætter forskellige sprogaspekter på spidsen og bidrager både med stor viden og til et godt grin i salen 

Sprogcafé

I løbet af gymnasietiden vil du opleve en Sprogcafé, dvs. en fredagscafé med fokus på sprogfagene. Sprogholdene står for diverse aktiviteter som f.eks. quizzer og smagsprøver etc. til begivenheden.

Sprogudvalg

På Rødkilde har vi et sprogudvalg bestående af ca. 10 elever og en lærer/Sprogkoordinator. Udvalget arrangerer forskellige konkurrencer og står f.eks. for en digtkonkurrence, hvor bidragene kommer i skolebladet. Hvis du har lyst til at slå et slag for sprog og mangfoldighed, er du meget velkommen i udvalget.

Udveksling

Hvert år deltager et antal elever i vores udvekslingsaftale f.eks. med Escola Virolai i Barcelona, Kurt-Tucholsky-Schule i Flensborg og Cité Scolaire Leonard Limosin i Limoges, hvor de bor privat hos elever fra skolen og oplever kulturen helt tæt på.

Undervisning i folkeskolen

Vores sproghold har mulighed for at komme ud i folkeskolen og prøve at undervise. Det plejer at være lærerigt at skulle formidle viden om sprog og kultur samt sætte små sprog-øvelser i gang i udskolingen. Måske får du testet, om du skal være sproglærer?

Sprogkonkurrencer

I løbet af skoleåret vil der løbende være forskellige konkurrencer, der omhandler de sprog, som Rødkilde Gymnasium udbyder: tysk, fransk, spansk, latin, dansk og engelsk. Nogle af konkurrencerne er for dig, der savner lidt ekstra udfordring (frivilligt), andre deltager sprogholdene i i undervisningen.

Vi deltager f.eks. i:

 • International Language Competition
 • ”Dyrk Sproget”, Kreativ sprogkonkurrence (det Nationale Center For Fremmedsprog)
 • Europa-Kommissionens oversætterkonkurrence Juvenes Translatores

Sprogcertifikater (Cambridge, Goethe, DELE)

Rødkilde Gymnasium tilbyder undervisning i engelsk, der fører frem til en eksamen i Cambridge English. Hvis du derimod er interesseret i tysk og ønsker at udvide dit tyske ordforråd og arbejde målrettet med sproget, så kan du tage et internationalt sprogcertifikat i tysk Goethe Zertifikat. Vi udbyder også certificering i spansk - DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera.

Fælles for certifikaterne er det, at de er internationalt anerkendte og velansete på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i udlandet

Alle elever, der er interesserede i sprog og ønsker at udvide deres sprogkundskaber, kan tage disse kurser. Med certifikatet i hånden er du godt stillet, hvis du f.eks. ønsker at tage et studieophold eller job i udlandet eller blot ønsker at have ekstra gode kort på hånden i dit fremtidige karriereforløb.

Undervisningen tilrettelægges som ekstra undervisning om eftermiddagen. Selve undervisningen er gratis, men du skal selv betale for materialer og prøve. 

Undervisningen træner sprog og grammatik, dvs. at der ikke arbejdes med analyse og fortolkning, men derimod bliver du trænet i at forstå sagprosatekster og få talt sproget. Hvis du følger undervisningen, behøver du ikke tage den endelige prøve. Kurset er også for dem, der vil forbedre deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed i tillæg til den normale undervisning.

Diverse aktiviteter

Vi ønsker at fremme sprog og deltager derfor i diverse aktiviteter, der sætter fokus på sprog. F.eks. har vi besøg af studerende fra universitetet i forbindelse med #FremMedSprog De studerende laver sjove sprogaktiviteter med sproghold og andre interesserede. Vi har også gamle elever til at komme og fortælle om sprogophold samt arbejde og studier i udlandet. I forbindelse med karrierelæring har vi besøg af virksomheder, der fortæller at de har brug for unge mennesker med gode sprogkompetencer

Studieretninger og fagområder:

Sprog/samfundsvidenskabelige:

 • Samfundsfag A – Engelsk A
 • Samfundsfag A – Tysk A
 • Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B med Psykologi C
 • Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B med Psykologi C

Supersproglige:

 • Engelsk A – Spansk A – Tysk B
 • Engelsk A – Fransk A – Tysk B

Klassisk/moderne sproglige:

 • Engelsk A – Spansk A – Latin C
 • Engelsk A – Tysk A – Latin C
 • Engelsk A – Fransk A – Latin C

(Læs mere under fagene engelsktyskspanskfransk

Læs om sprogfag på STX

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Sprogkoordinator Marie Søgaard Thellesen mt@roedkilde-gym.dk