Sprogcertificeringer

Cambridge-certifikat

Rødkilde Gymnasium tilbyder undervisning i engelsk, der fører frem til en eksamen i Cambridge English.

Alle elever, der er interesseret i sprog og ønsker at udvide deres engelskkundskaber, kan tage dette kursus. Med certifikatet i hånden er du godt stillet, hvis du f.eks. ønsker at tage et studieophold eller job i udlandet eller blot ønsker at have ekstra gode kort på hånden i dit fremtidige karriereforløb.

Hvis du derimod er interesseret i tysk og ønsker at udvide dit tyske ordforråd og arbejde målrettet med sproget, så kan du tage et internationalt sprogcertifikat i tysk.

Undervisningen tilrettelægges som ekstra undervisning om eftermiddagen. Selve undervisningen er gratis, men du skal selv betale for materialer og prøve. 

Goethe-certifikat

Goethe-certifikatet er udelukkende sprogligt, dvs. at der ikke arbejdes med analyse og fortolkning, men derimod bliver trænet i at forstå sagprosatekster og få talt tysk.

Med dette certifikat kan du udvikle dig med henblik på job i den tysk­sprogede del af Europa eller give din fremtidige karrie­re et boost.

DELE

På Rødkilde har elever i mange år kunnet erhverve sprogcertificeringer i engelsk og tysk, henholdsvis Cambridge og Goethe. Fra og med i år udbyder vi også certificering i spansk - DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera

Det er et officielt sprogcertifikat udstedt af Instituto Cervantes på vegne af det spanske ministerium for uddannelse og videnskab. Diplomet er udarbejdet med udgangspunkt i EU's direktiv om sprog. 

Diplomet er internationalt anerkendt og velanset på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i den spansktalende verden. Det henvender sig til alle, der gerne vil studere i eller arbejde i eller med et spansktalende land, men også til dem, der i det hele taget gerne vil forbedre deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed i spansk.

Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du rette henvendelse til Therese Lundbæk tl@roedkilde-gym.dk eller en af de andre lærere i spansk.