Kategori af oplysninger - jobansøger

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Rødkilde Gymnasium behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Besættelse af ledige stillinger
  • Mulighed for at kunne rekruttere medarbejder på et senere tidspunkt (opbevaring af ansøgninger i mere end 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb sker kun mod accept af ansøger).

Kategorier af personoplysninger

Rødkilde Gymnasium behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • De oplysninger som du selv har givet os i din ansøgning, inkl. bl.a. eksamensbeviser og CV.
  • Oplysninger fra referencer (sker alene efter forudgående aftale med ansøger)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Rødkilde Gymnasium videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Ansættelsesudvalget

Opbevaring af dine personoplysninger

Rødkilde Gymnasium opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb, med mindre du har givet skolen lov til at opbevare dem længere.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

  • Fra din ansøgning.
  • Fra referencer eller andre hvor du har givet os tilladelse til at indsamle oplysninger om dig.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi er de dataansvarlige – Hvordan kontakter du os?

Rødkilde Gymnasium er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Kontaktoplysninger:

Rødkilde Gymnasium  
CVR-nr.:
 29550697
Rødkildevej 42
7100  Vejle                

Telefon: 75820488
Mail: adm@roedkilde-gym.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@esis.dk
  • På telefon: 63126929 eller 20216554