Indkøbspolitik

Indkøbspolitik

Formål

Indkøbspolitikkens formål er, at alle indkøb af varer og tjenesteydelser foretages på den for Rødkilde gymnasium mest effektive og økonomisk fordelagtigste måde, under hensyntagen til kvalitet og principper om bæredygtig udvikling.
Rødkilde Gymnasium tilstræber at foretage sine indkøb så økonomisk som muligt, således at indkøb af varer og tjenesteydelser foretages til den bedst mulige pris.

Effektivt indkøb

Rødkilde Gymnasium tilstræber at foretage sine indkøb så effektivt som muligt, hvor arbejds- og ressourceindsatsen løbende vurderes.

Arbejdsmiljømæssige hensyn

Rødkilde Gymnasium tilstræber at tage arbejdsmiljømæssige hensyn i sine indkøb. Dette gælder både ved valg af leverandør og ved valg af produkter, herunder miljøbelastningen i forbindelse med produktionen af varer og tjenesteydelser og den efterfølgende anvendelse heraf.

Miljø- og energirigtige indkøb

Rødkilde Gymnasium tilstræber at tage miljø- og energimæssige hensyn i sine indkøb. Dette gælder både ved valg af leverandør og ved valg af produkter, herunder miljøbelastningen i forbindelse med produktionen af varer og tjenesteydelser og den efterfølgende anvendelse og bortskaffelse heraf.

Sociale og etiske hensyn

Rødkilde Gymnasium tilstræber at tage sociale og etiske hensyn i sine indkøb.

Æstetiske og funktionelle hensyn

Rødkilde Gymnasium tilstræber at tage æstetiske og funktionelle hensyn i sine indkøb, herunder at institutionen fremtræder flot og funktionel såvel over for medarbejdere, studerende, elever som andre interessenter.

Prioritering

Prioriteringen af ovennævnte hovedområder bør i første række sigte på, at indkøb foretages så økonomisk og effektivt som muligt. Under hensyntagen til ovennævnte bør det i alle tilfælde, hvor det er muligt, tilses, at der ved indkøb af varer og tjenesteydelser tages hensyn til det fysiske miljø og til begrænsningen i forbruget af energiressourcer. En beskeden merpris kan accepteres, såfremt den miljø- og energimæssige belastning herved reduceres.
Vedtaget af bestyrelsen den 19. september 2013