Sundhedspolitik

Baggrund

Udgangspunktet for arbejdet med sundhed på Rødkilde Gymnasium er, at elevernes sundhed er deres og forældrenes eget ansvar. Det er gymnasiets opgave at støtte op om forældrenes, elevernes og samfundets indsats.

Alle skal have en mulighed for at leve et sundt og godt liv. Det er derfor afgørende, at Rødkilde Gymnasium giver eleverne handlemuligheder til at fremme egne og andres sundhed, og at skolen udgør et sundhedsfremmende miljø, der understøtter trivsel og sunde vaner.

Derfor skal skolen være en arbejdsplads, hvor der skal være fokus på og tages sundhedsfremmelige initiativer.

Hvad gør vi nu:

 • Frivillig idræt såsom løbeklub, aerobic, fodfold mv.
 • Der er fokus på sund mad i kantinen
 • Skolen har indrettet et fitness rum, hvilket giver mulighed for at dyrke motion billigt og socialt sammen med andre og fleksibelt, da lokalet kan benyttes i bl.a. fritimer. Der er omkring fitness rummet dannet en elevforening, som driver aktiviteten
 • Der udarbejdes individuelle sundhedsprofiler for alle skolens elever. Profilerne skal bevidstgøre eleverne om en sund livsstil
 • Skolen har en misbrugspolitik – alkohol og stoffer
 • Der er mulighed for at være fysisk aktiv i frikvarterne, da det er muligt at spille bordtennis, Nintendo Wii mv.
 • Rødkilde Gymnasium giver unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere skolegang og udfoldelse af deres idrætsgren
 • Rødkilde Gymnasium har oprettet en forhindringsbane, deltager i Vejle-løbet, matchrace på Vejle Fjord, deltager i svømning tværs over fjorden
 • Det forsøges løbende at give eleverne inspiration ved hjælp af foredragsholdere

Kriterier for kvalitet i sundhedspolitikken

Skolekantinen skal indeholde tilbud om sund mad og til en konkurrencedygtig pris.

 • At ingen elever og ansatte har ret til at ryge på skolen
 • At der findes et tilbud om rygestop
 • At skolen har attraktive sportstilbud
 • At skolen skaber fysiske udfordringer for alle
 • At personalet er gode rollemodeller
 • At skolen fortsat udvikler sin Idræts- og sundhedsprofil