Skolens historie

Rødkildes historie går helt tilbage til 1865, da Vejle Højere Almenskole, som senere kom til at hedde Vejle Gymnasium, blev oprettet.

Det første hold studenter var fire unge mænd. I sommeren 2008 var der 152 studenter, og over halvdelen var piger!

Skolen på Rødkildevej blev taget i brug i foråret 1971, og navnet blev ændret til Rødkilde Gymnasium i 1973, da vi ikke længere var byens eneste gymnasium. 

Igennem vores lange historie har skolen udviklet en række traditioner, som giver skoleåret rytme og åbner skolen mod byen. Mange Vejleborgere har fx, først som elever og senere som forældre, været med til forårskoncerter, til musicals og til at danse vinterballets lanciers.

Netop nu er et spændende kapitel i skolens historie afsluttet - et omfattende nybyggeri har givet os helt nye lokaler og faciliteter til en moderne gymnasieuddannelse, elevarbejdspladser og kantine.

I 2015 fejrede Rødkilde sin 150 års fødselsdag. I forbindelse med jubilæet udgav Rødkilde Gymnasium bogen "FRA PRIVATSKOLE TIL GYMNASIUM FOR ALLE". Bogen er skrevet af Poul Porskær Poulsen. Bogen kan købes ved henvendelse til Rødkilde Gymnasium på telefon 75820488 eller på mail adm@roedkilde-gym.dk. Prisen er 100 kr.