Værdier, mission og vision

Værdier

Rødkilde Gymnasiums værdier bygger på:

  • Ansvar, som betyder at vi respekterer fælles beslutninger og skolens regler, og at vi påvirker skolens udvikling gennem deltagelse i f.eks. råd, udvalg og arbejdsgrupper
  • Tolerance, som betyder at vi kan rumme både forskellighed, fællesskab og individuel udvikling, og at vi er hjælpsomme og hver især bidrager til en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Det betyder også, at vi tager os tid til at lære kolleger, elever og kammerater at kende og til at dyrke fællesskabet
  • Fornyelse, som betyder at vi sætter ambitiøse mål både særfagligt, fællesfagligt og pædagogisk. Det betyder også, at vi giver mulighed for faglig og personlig udvikling for alle, at vi hilser nye ideer og initiativer velkommen og bidrager til en konstruktiv sparring og støtte til implementering. At vi ønsker at orientere vores uddannelse mod omverdenens krav - både arbejdsmarkedet og andre uddannelsesinstitutioner
  • Åbenhed, som betyder at vi arbejder med en åben og gennemskuelig kommunikation både horisontalt og vertikalt i organisationen, at vi opdyrker og vedligeholder kontakter ud af huset regionalt, nationalt og internationalt. At vi prioriterer samarbejdet med folkeskoler og de videregående uddannelser
  • Trivsel, som betyder at vi bidrager aktivt til et kollegialt klima, hvor arbejdsglæde og motivation fremmes, og at vi støtter og udvikler et aktivt elevmiljø i tilknytning til og uden for undervisningstiden.

Mission

Uddannelsesbekendtgørelserne for STX peger på 4 indsatsområder, som er udgangspunktet for skolens mission og vision, nemlig individuel udvikling, almen dannelse, socialisering og uddannelse som studieforberedelse. Derfor er det Rødkilde Gymnasiums mission:

  • at vi vil lære vore elever at anvende faglig viden i faglige og tværfaglige sammenhænge
  • at vi vil lære vore elever at viden og kompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab er en forudsætning for almen dannelse
  • at vi vil lære vore elever at udøve demokrati
  • at vi vil lære vore elever at anvende viden i et fremtidigt perspektiv

Vision

Vi ønsker en skole, hvor vores værdier er bærende i alt, hvad vi gør og hvor arbejdsglæde og engagement er i højsæde. En rummelig skole med højt fagligt niveau og kreativitet. Både i undervisningen og uden for undervisningen. Vi vil være en skole for de mange og virke med udgangspunkt i den enkelte.