STX på Rødkilde

På Rødkilde møder du undervisning med stort fokus på faglighed og fordybelse, og på netop DIN læring, samtidig med, at vi har plads til at dyrke fællesskabet i klasserne og på tværs af årgangene.  

En STX-uddannelse, som den du får på Rødkilde, gennemføres med vægt på det alment dannende og studieforberedende.

Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og vores elever skal opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Hovedformålet er at forberede vores eleverne til senere at kunne gennemføre videregående uddannelse.

En STX-uddannelse er opdelt i to dele:

Et grundforløb, der varer ca. tre måneder, og et studieretningsforløb, der varer de resterende 2 3/4 år af de tre år, som en STX-uddannelse varer.

 

Læs mere om STX-uddannelsen på Rødkilde Gymnasium via nedenstående links.