Biologi

Faget

"Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø." (Fra UVM)

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning.

Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne i bæredygtig udvikling.

Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv - som biologisk organisme og som samfundsborger - og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

Læs læreplanen 2017 her


Undervisningen

Fysiologi

Vi arbejder med at få et grundlæggende kendskab til, hvordan din krop fungerer.Vi kommer igennem organers funktion på et grundlæggende niveau. Derudover er der temaer vi tager op og arbejder mere grundigt med.

Temaerne kunne f.eks. være:

 • Lære om hjertet, muskler.
 • Hvordan virker hormonerne i kroppen
 • Hvordan virker rusmidler og er nerver andet end noget man kæmper med til eksamen.
 • Hvordan skal jeg spise for at være sund og kan man få sukkersyge af at spise usundt?

Idrætsfysiologi

 • Hvordan skaffer kroppen sig den energi vi skal bruge?
 • Hvad sker der i kroppen ved konditionstræning?
 • Hvordan virker musklerne, og hvordan bliver vi stærkere?
 • Hvad er kondition, og hvordan måles det?

 

I Genetik skal du lære om DNA's opbygning og funktion f.eks. i forbindelse med nedarvning af egenskaber.

Temaerne kunne f.eks. være:

 • Hvorfor har jeg blå øjne når min mors er brune, og hvordan arver man sin blodtype?
 • Hvad gør en sygdom arvelig og hvilke samspil er der mellem arv og miljø?
 • Hvad gør det ved risikoen for at få kræft, hvis jeg har flere tilfælde i familien.

 

I bioteknologi får du indsigt i de nyeste teknikker, der anvendes indenfor gensplejsning og medicinsk behandling.

Temaerne kunne f.eks. være:

 • Hvordan får man gærceller til at producere insulin?
 • Hvad kan man bruge stamceller til?
 • Hvordan kan man finde en forbryder ved hjælp af et cigaretskod?
 • Hvordan kan bioteknologien fortælle om mit foster bærer en arvelig sygdom?
 • Hvordan kan bioteknologien hjælpe os til at forstå og forbedre ølbrygning?

 

I økologi lærer du om det levende omkring dig og hvordan mennesket har indflydelse på naturen.

Temaerne kunne f.eks. være:

 • Hvorfor opstår der iltsvind i vandmiljøet om sommeren?
 • Hvad har østrogenlignende stoffer med sædkvaliteten at gøre?

Som særligt fokus har vi det marine miljø i Vejlefjord.

Derfor har vi på Rødkilde en maringruppe som henvender sig til elever med særlig interesse for marinbiologi. Maringruppen henvender sig til elever,

 • som har en særlig interesse for hav og fjord samt for livet og miljøet dér,
 • som vil være med til at drive Rødkildes marin forskning
 • som vil være med til at overvåge miljøet i Vejle Fjord, med prøvetagning fra båd, under dykning og siden analyse og registrering af resultaterne,
 • som er interesseret i naturbevarende arbejde både i Danmark og udlandet.
 • som vil deltage i programmer og arrangementer med universiteter i Århus, Odense og Kiel og andre samarbejdspartnere
 • som vil med på besøg hos maringymnasier i udlandet,
 • som undervejs måske vil tage et dykkercertifikat,
 • som har lyst til at være en del af en sammentømret gruppe om en fælles, faglig interesse.

 

Fælles for alle emnerne er, at vi laver eksperimenter både hjemme i laboratoriet og ude i felten: vi kan fx undersøge vandkvaliteten i Vejle fjord, eller tage ud på universitetet for at lave eksperimenter og høre forskere fortælle om det nyeste indenfor deres felt.

Biologi indgår på C-niveau på de fleste af skolens studieretninger. Biologi B er udbudt som valgfag i 3.g. Biologi A udbydes i studieretning sammen med Idræt B.


Eksamen

A-niveau

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

C- og B-niveau

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator.


Mere biologi?

Naturovervågning

Elever fra Rødkilde Gymnasium følger dybdeudbredelsen af ålegræs i Vejle fjord. Undersøgelserne kan foretages både ved at snorkle og selv notere dybdeudbredelsen og vegetationsdækningen eller ved hjælp af videoanalyser af undervandsoptagelser.

Ekskursioner til Albuen

I august tager eleverne ofte til Albuen for at sammenligne dyre- og planteliv på sten og sandbund. Eleverne snorkler, svømmer eller vader rundt ved Albuen og indsamlede dyr og planter. Der bliver indsamlet mange forskellige arter lige fra fisk, krabber til tangplanter. Stenbunden skiller sig tydeligt fra sandbunden, med mange flere arter af både dyr og tangplanter.

Biologi, augustvejr og Vejle fjord, når det er bedst.