Bioteknologi

Faget

Bioteknologi A

Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Bioteknologi tager udgangspunkt i biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. Der arbejdes teoretisk og praktisk med bioteknologi i relation til både lokale og globale forhold.

I moderne naturvidenskab, de tekniske videnskaber og sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en stadig vigtigere rolle inden for væsentlige områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Anvendelse af bioteknologiske metoder bidrager til forståelse af mennesket som biologisk organisme i det moderne samfund og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forhold til bioteknologiske emner.


Undervisningen

Undervisningen i faget bioteknologi tilrettelægges som et samlet forløb, der tager udgangspunkt i viden fra både biologi og kemi. Du kommer til at arbejde både praktisk og teoretisk med faget, og når vi er i laboratoriet, vil du komme til at arbejde med det nyeste bioteknologiske udstyr.

Du berører krydsfeltet mellem teknologi, etik og liv. Du vil via analyse og egne forsøg komme tættere på emner som genteknologi, hormonforstyrrende stoffer, ølbrygning og kræftforskning.


Eksamen

Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er 5 timer. Mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator/eksaminatorerne.

Læs læreplanen 2017 her