Dansk

Faget

Dansk på gymnasiet minder på mange måder om dansk i folkeskolen og er en fortsættelse af det, du tidligere har arbejdet med der, blot på et andet niveau.

Dansk er et obligatorisk A-fag, og det betyder, at du skal have dansk alle tre år på gymnasiet.

Faget dækker tre perspektiver: litteratur, sprog og medier, og det indgår ofte i tværfagligt samspil med andre fag.

Dansk er både et mundtligt og et skriftligt fag, og du vil derfor løbende blive bedre til at begå dig mundtligt samt skriftligt.

Undervisningen

I dansk arbejder vi med mange forskellige slags tekster. En tekst kan både være en novelle, et digt, en roman, en rap-tekst, en valgvideo, en reklame(film), en kortfilm, en politisk tale etc.

Vi arbejder med analyse, fortolkning, perspektivering og diskussion eller vurdering af teksterne. Du lærer både at gå i dybden med tekster og at danne dig et overblik over de sammenhænge, som teksterne indgår i, fx litteraturhistorisk, kulturelt eller psykologisk.

På gymnasiet har vi meget fokus på faglige begreber, og du skal lære hvordan og hvornår, man bruger forskellige læsemetoder og teorier.

I løbet af de tre år kan du komme til at arbejde med emner som kommunikation, journalistik, kortfilm, retorik, modernisme, gys og ondskab, politiske taler, litterære perioder som romantikken og det moderne gennembrud, genrer som fantasy eller krimi etc.

Den mundtlige del af faget lærer dig at holde oplæg, at tale overbevisende og at argumentere fagligt.

Den skriftlige del af faget lærer dig at skrive struktureret, sammenhængende og fagligt, og fagets tre skriftlige genrer afspejler undervisningens indhold. Du kommer til at lære at skrive inden for fagets tre skriftlige eksamensgenrer, nemlig den analyserende artikel, debatterende artikel og reflekterende artikel.

Eksamen

Du kan blive udtrukket til at komme op i mundtlig dansk på A-niveau efter de tre år i gymnasiet. Til den mundtlige prøve trækker du en ukendte tekst, som du derefter har en times forberedelse til at lave en analyse af ud fra eksamensspørgsmålets anvisninger.

Den skriftlige eksamen i dansk på A-niveau er obligatorisk for alle og er en digital prøve á fem timers varighed. Du får et elektronisk stilesæt med fem opgaver, du kan vælge mellem inden for fagets tre skriftlige genrer.

Læs læreplanen 2017 her