Erhvervsøkonomi

Faget

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, økonomi, organisation, ledelse og afsætning.

I erhvervsøkonomi får du indsigt i de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi afdækker bl.a., hvorfor nogle virksomheder overlever, mens andre ikke gør.

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

I erhvervsøkonomi arbejder vi med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger.

Vi inddrager konkrete virksomheder som fx Siemens Windpower, Bestseller, Lego og Mærsk. Vi får besøg af gæstelærere og besøger virksomheder. Ud fra besøgene udarbejder vi projektforløb og rapporter.

Du lærer erhvervsøkonomiske begreber og teori i undervisningen. På den måde skaber vi forståelse for virksomheders idé og mål.

Vi undersøger deres samspil med omverdenen, deres markeds- og konkurrenceforhold, strategi og afsætning, organisation og ledelse og deres parametermix og økonomiske resultater.

Faget erhvervsøkonomi undersøger, analyserer og diskuterer således tre forhold omkring virksomhederne: de ydre forhold, de indre og de økonomiske.


Eksamen

Du kan komme til mundtlig eksamen i erhvervsøkonomi. Eksamen i faget er en mundtlig prøve med forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet tager udgangspunkt i ukendt tekst- og talmateriale.

Læs læreplanen her