Filosofi

Faget

Hvordan bliver jeg lykkelig? Har vi en fri vilje? Hvad er retfærdighed? Findes der en rigtig måde at leve på? Hvad er det gode samfund? Hvordan får vi sikker viden?

Det kunne være fem overskrifter på emner i faget filosofi. Det er helt sikkert spørgsmål, du har tænkt over før, men du er garanteret ikke nået frem til et godt svar på et eneste af dem! I filosofi får du til gengæld mulighed for at læse gamle og moderne filosoffers overvejelser over fx disse fem spørgsmål. Men det kunne også sagtens være helt andre spørgsmål.

Måske har du læst "Sofies verden", og måske kender du navnene på nogle berømte filosoffer som Platon, Sokrates eller Kierkegaard. Du vil i hvert fald komme til at læse tekster af de tre filosoffer i faget, men også af mange andre.

Som alle filosoffer lægger de stor vægt på at argumentere meget omhyggeligt og systematisk. Og det er netop filosofiens væsen: at tænke systematisk og omhyggeligt over spørgsmål, som man ikke kan undgå at forholde sig til som menneske. Du skal derfor være indstillet på at læse tekster, der kræver koncentration og udholdenhed.

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

I filosofiundervisningen kan du få indsigt i store filosoffers svar på nogle af de indviklede og eviggyldige spørgsmål, du allerede har mødt. Og måske kan du få afklaret dine holdninger til dem. Du får i hvert fald noget at tænke over! Ovenikøbet vil du tit kunne bruge filosoffernes teorier i andre fag som religion, oldtidskundskab, eller fysik for den sags skyld.

Filosofi er et fag på C-niveau, som du frit kan vælge i nogle studieretninger. I undervisningen lægges der meget vægt på klasseundervisning, da du skal læse og forstå svære tekster, men der er selvfølgelig også gruppearbejde og fremlæggelser i faget.


Eksamen

I filosofi kan du komme op til en mundtlig eksamen med forberedelsestid. Du vil blive prøvet i noget af det stof, der er gennemgået i undervisningen, men der kan også indgå supplerende materiale, som er ukendt. Læreren vælger 1-3 tekster på tilsammen højst fire normalsider. Mindst to af siderne skal være kendte filosofiske tekster. I bedømmelsen lægges der vægt på din evne til at fremlægge en filosofisk problemstilling på en klar og overskuelig måde. Du vil også blive bedømt på din evne til at disponere og strukturere eksaminationstiden.

Læs læreplanen for 2017 her