Fransk

Faget

Der er mange gode grunde til at lære fransk!

  • Fransk er et verdenssprog, som tales på 5 kontinenter og i hele 33 lande, kun overgået af engelsk, som tales i 45 lande.
  • Fransk er et vigtigt sprog inden for diplomatiet og bruges som officielt arbejdssprog i en lang række internationale organisationer, bl.a. i EU, FN, WHO, OECD og WTO. Også i dansk erhvervsliv er der stor efterspørgsel på franskkyndige.
  • Frankrig er et land med stor historisk, kulturel og økonomisk betydning og er sammen med Tyskland den vigtigste aktør i EU. Desuden taler man fransk i en række europæiske lande, nemlig Belgien, Luxembourg, Schweiz og naturligvis Frankrig, ligesom der også tales fransk i mange lande i Afrika, som jo ligger i Europas baghave.
  • Fransk giver gode jobmuligheder inden for handel, EU, turisme, internationale organisationer, undervisning, kommunikation, tolkning og meget mere.
  • Fransk er et fantastisk smukt sprog, og Frankrig er med god grund danskernes absolut foretrukne feriedestination.

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge fransk som begyndersprog. Faget er på A-niveau, hvilket betyder, at man har det gennem alle tre år. Vi udbyder også tre studieretninger med fransk som studieretningsfag, nemlig:

Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B med psykologi C

Engelsk A – Fransk A – Tysk B

Engelsk A – Fransk A – Latin C

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

I 1.g arbejder vi med de basale færdigheder, så du bliver fortrolig med udtalen, opbygger et elementært ordforråd og får kendskab til de vigtigste spilleregler inden for grammatikken. Målet er at blive i stand til at læse korte tekster, at kunne forstå og føre små dialoger samt selv at kunne formulere enkle sætninger – mundtligt såvel som skriftligt. I 2. og 3.g bygges der videre på denne basisviden, mens vi samtidig arbejder med diverse emner, der viser forskellige sider af Frankrig og andre frankofone lande. Typiske emner kunne f.eks. være: venskab, barndom, kulturmøde, hjemløshed og immigration.

I 3.g er der tradition for en kort sprogrejse til Paris, hvor du får mulighed for at ”teste” dine franskkundskaber i mødet med ægte franskmænd og fransk kultur.

 


Eksamen

Faget afsluttes efter 3.g med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Ved den mundtlige eksamen har du en time til at forberede en præsentation af en tekst og et billede. Teksten har relation til et af de emner, vi har arbejdet med i undervisningen. Billedet skal blot beskrives og danner desuden udgangspunkt for en samtale om hverdagsemner.

Den skriftlige eksamen varer fire timer og består af to dele, delprøve 1 og delprøve 2.

Delprøve 1 skrives i hånden og foregår uden hjælpemidler. Denne del af prøven varer en time, og du testes du i ordforråd, tekstforståelse, grammatisk forståelse og tekstproduktion via forskellige små opgaver. Alt sammen opgavetyper, som vi løbende har trænet i undervisningen.

Delprøve 2 har du efterfølgende tre timer til, og her har du alle hjælpemidler til rådighed. Dog har du ikke adgang til internettet, ligesom du ikke må kommunikere med omverdenen. I delprøve 2 skal du på baggrund af forskelligt tekstmateriale skrive en opgave à ca. 250 ord om et givet emne. Opgaven skal skrives inden for en bestemt genre (brev/mail, læserbrev/-blog, dagbog, artikel), og du skal desuden løse forskellige sproglige benspænd.


Mere fransk?

Har du lyst til endnu mere fransk i gymnasiet, har du mulighed for at vælge særlige træningsforløb i både mundtlig og skriftlig fransk som ”individuel tid”.