Fysik

Faget

Fysik er et fag, hvor teoretisk viden bygger på eksperimentelle undersøgelser. Du skal som gymnasieelev have fysik på mindst C-niveau. Du kan derudover vælge at tage faget på et højere niveau.

På Rødkilde Gymnasium indgår fysik på B- eller A-niveau i nogle af de naturvidenskabelige studieretninger. Hvis du ønsker at tage en videregående uddannelse inden for naturvidenskab eller sundhedsvidenskab, kræver det som regel, at du har fysik på mindst B-niveau. Det gælder fx, hvis du vil være læge, tandlæge, dyrlæge eller farmaceut.

I fysik får du brug for matematik, men på C-niveau er det dog kun i meget begrænset omfang.

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

I fysikundervisningen varierer aktiviteterne meget.

På C-niveau kan du fx få til opgave at bygge en panfløjte. For at gøre det er du nødt til at lære om lyd og toner og undersøge sammenhængen mellem tonehøjde og rørlængde.

Har du fysik på B-niveau, kan du fx få til opgave at bygge et par vandsko, så du kan gå på vandet. For at gøre det er du nødt til at lære om begrebet ”opdrift” og undersøge, hvilke faktorer opdriften afhænger af.

I fysik på A-niveau kan du fx få til opgave at undersøge, hvad der kræves for at sende en satelit i kredsløb omkring Jorden. Her er man nødt til at bruge noget snedigt apparatur i laboratoriet, hvor vi kan måle sammenhæng mellem kraft og hastighed.


Eksamen

Hvis du skal til eksamen i fysik på C-niveau, er det en mundtlig prøve med 24 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Eksamen på B- og A-niveau er en kombineret eksperimentel og teoretisk prøve, hvor eksamensspørgsmålene er kendte på forhånd.

På A-niveau kan du også komme til en skriftlig eksamen på fem timer, hvor du skal regne opgaver.


Mere fysik?

Har du lyst til at lære noget mere, eller bare noget andet, end det, man bliver præsenteret for i den daglige undervisning, så har vi følgende tilbud til dig:

Science Cup

Science Cup er en naturvidenskabelig konkurrence med fokus på innovation og entreprenørskab for alle elever på 2. årgang af hhv. HTX og STX.

Konkurrencen går ud på at finde på løsninger/forbedringer til dagligdagens problemer ved anvendelse af viden fra den naturvidenskabelig fagrække. Hertil kommer der besøg på virksomheder og med kontakt til eksperter med henblik på, at løse netop jeres problem.

Konkurrencen er for Rødkilde Gymnasiums elever fortrinsvis for 2.g-elever på mat-fys-kem-studieretningen, men ved stor interesse kan en studiekreds efter skoletid oprettes. Forløbet starter, ved opbakning i klassen, efter efterårsferien i 2.g og slutter omkring april/maj afhængig af om man kvalificerer sig til nationalfinalen i København.

Man kan læse mere om Science Cup via https://engineerthefuture.dk/science-cup/  eller kontakte MC for flere oplysninger.

Fysik OL

Fysikolympiaden er en dansk og international konkurrence for gymnasieelever i løsning af fysikopgaver, som primært henvender sig til 2. og 3. g'ere med fysik på B eller A niveau. Du kan læse mere om konkurrencen og se tidligere års opgaver og løsninger her.

Efterårslab

Rødkilde Gymnasium støtter de naturvidenskabelige elever der ønsker at få flere erfaringer i laboratoriet og vil udforske flere muligheder. I skolernes efterårsferie åbner SDU-Odense op for at 25 interesserede gymnasieelever landet over kan få adgang til deres laboratorier og lave øvelser, der normalt ikke nås i den almindelige undervisning.

Sommerferie Camps

I skolernes sommerferie åbner flere universiteter op for at 25 interesserede gymnasieelever landet over kan få adgang til deres laboratorier og foredragsholdere, der normalt ikke nås i den almindelige undervisning.

Alle interesserede elever uanset årgang kan søge om at få lov til at deltage, men der er krav om lærerudtalelse. Så kontakt din relevante faglærer hans/hendes positive udtalelse om dig.

Man kan læse mere om de forskellige sommerferie-camps via plakaterne på tavlen foran S31 eller ved kontakt til Sciencekoordinator Christian Rix (CR)

Unge forskere

I forbindelse med 3.g’ernes SRP er der mange naturvidenskabelige elever, som har lavet noget gode projekter. Disse projekter opfordres til at blive indsendt til konkurrencen: ”Unge forskere”, hvor der er mulighed for at vinde rejser og pengepræmier.

Ligeledes støtter Rødkilde Gymnasium op omkring de elever, som har deres egne projekter efter skoletid, som de ønsker at deltage i konkurrencen med.

De formelle krav er, at eleven ikke må være fyldt 21 år ved tilmeldingsfristen. Tilmeldelsesfristen er 1. februar og indsendelsesfristen af rapporten ligger normalt i 10. februar. Pga. dette korte tidsrum mellem tilmeldelse og indsendelse opfordres interesserede elever at starte på projektet allerede før 1. februar.

Du kan læses mere via følgende link. Kontaktlærer: Janni Ohrt (JA).

UNF foredrag

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening arrangerer foredrag ca. en gang om ugen i universitetsbyerne (mest relevante: Aarhus og Odense). Foredragene er henvendt til gymnasieelever og handler om vidt forskellige naturvidenskabelige emner.

Læs mere og find program her: Aarhus, Odense.