Historie

Faget

Historie handler om fortiden, men udgør i lige så høj grad en bestemt måde at tænke på. Man kan sammenligne det med den måde en detektiv, en advokat eller en journalist arbejder på: Man finder et emne, som man gerne vil undersøge nærmere. Det kunne fx være, hvordan vi egentlig har fået demokrati i Danmark? Hvilken betydning har det for os i dag og fremover?

Historie er et obligatorisk A-niveau fag. Det betyder, at du skal have historie på alle tre klassetrin i gymnasiet. Faget er med til at skabe kontinuitet og sammenhæng i gymnasieforløbet på tværs af studieretninger og valgfag.

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

I historietimerne er vi drevet af nysgerrighed. Når vi arbejder med historiske kilder, bruger vi vores sunde fornuft. Det kalder vi inden for historiefaget for kildekritik. Kildekritik er fagets metode.

Vores materiale består ofte af tekster. Det kan være fremstillinger og kilder, fx øjenvidneberetninger fra en bestemt begivenhed. Men vi inddrager også andet materiale som fx billeder, film, musik, udstillinger, bygninger eller landskaber i undervisningen.

I teorien beskæftiger vi os i historie med hele kloden. I praksis arbejder vi oftest med den vestlige verdens historie med indblik til Danmark, eller Danmarks historie med udsyn til verden.

Vi beskæftiger os med materiale helt tilbage fra de første skrevne kilder og frem. Det vil med andre ord sige fra antikken og vikingetiden til i går, ja måske endda til for et øjeblik siden.

I historie arbejder vi også med aktuelle begivenheder og hændelser. Vi tager fat i det, som sker lige nu. Hvorfor finder det arabiske forår sted, og hvordan vil det udvikle sig? Eller hvorfor er den danske velfærdsstat til debat, og hvem er i dag solidarisk med projektet?


Eksamen

Det er ikke sikkert, at du kommer til eksamen i historie. Hvis du gør, vil eksamen være mundtlig.