Idræt

Faget

Det specielle ved idræt er primært det fysiske element og glæden ved at bevæge sig.

I idræt arbejdes der inden for 3 hovedområder boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter, således at der i undervisningen er stor alsidighed og Rødkildes gode placering og faciliteter udnyttes.

Elevernes fysiske og sundhedsmæssige udvikling følges i alle 3 gymnasieår via 2 årlige sundhedsprofiler og AT-forløb.  

Konkurrence og socialt samvær klasserne imellem sættes i fokus på den årlige idrætsdag, som byder på mange spændende og alternative aktiviteter.

Undervisningen

Elevernes største mulighed for at dyrke deres interesse for idræt sker via idræt B-holdene i studieretningerne eller valgholdene. Eleverne beskæftiger sig med den nyeste viden inden for idræt og prøver idrætsmæssig formåen i forskellige idrætsgrene såsom parkour, ishockey, klatring, dans mv. På idræt B går praksis og teori hånd i hånd, hvorimod det på idræt c hovedsageligt er det praktiske der er i hovedsædet.

Uanset om man har idræt på C- eller B-niveau, så vil man i undervisningen møde stor alsidighed i aktiviteter såvel som faciliteter. Der er aktiviteter på Vejle Fjord såsom (polo)kajakker, orienteringsløb i Nørreskoven, en tur på forhindringsbanen eller andre spændende aktiviteter i hallen eller på boldbanerne.

For at styrke og bakke op om elevernes sundhed har Rødkilde en fitnessforening, hvor eleverne for et mindre beløb kan benytte fitnesslokalet. Derudover er der mulighed for at deltage i frivillig idræt samt turnering i f.eks. fodbold og deltagelse i Vejle Løbet.

Læs også om Eliteidræt på Rødkilde


Eksamen

Der er eksamen i idræt på C-niveau for de elever, der er startet på STX-uddannelsen i 2017 eller derefter. Alle elever med idræt på B-niveau skal til eksamen.

Læs læreplanen for 2017 her