Informatik

Faget

Informatik beskæftiger sig med it-udvikling i et samspil mellem modeller og teori på den ene side og eksperimenter på den anden.

Faget omfatter en lang række metoder og begreber til problembehandling, modellering og udvikling. Netop udvikling er grundlaget for informatik.

I informatik har vi en innovativ tilgang til it-produktudvikling. Faget giver dig på den måde grundlag for at forstå informatikkens udvikling, opbygning og samspil med brugere og samfund.

Det forventes ikke af dig, at du har forhåndskendskab til programmering for at vælge informatik.

Læs læreplanen for informatik 2017 her


Undervisningen

I undervisningen i informatik er projektarbejdsformen dominerende.

Undervisningen vil i høj grad være bygget op om konkrete emner. Det kunne f.eks. være:

  • Webdesign: lav hjemmesider i HTML og CSS, design og målgruppe-analyse
  • Reklamespil og udvikling af simple spil i Scratch – uden kode!
  • Billedmanipulation – lær om teknikken bag. Hvordan virker et digitalkamera?
  • Lego-robotter: byg, leg og simpel programmering
  • Udvikling af apps til Android-smartphones
  • Computerens anatomi – hvad består en PC af?

Vi undersøger også, hvordan vores dagligdag og vores adfærd påvirkes af it-systemer og deres design. Vi interesserer os desuden for it-systemers arkitektur, repræsentation og manipulation af data. Vi programmerer mindre programkomponenter og modificerer større systemer. I faget lærer du at modellere og strukturere data, processer og systemer.

I den del af undervisningen, der omfatter simpel programmering, vil der oftest være tale om ’drag and drop’, hvor der ikke skrives kode. Der kræves derfor ingen kendskab til programmering - og faget er både for piger og drenge!


Eksamen

For information angående eksamen i informatik henvises til undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs læreplanen 2017 her


Mere IT?

Har du lyst til at lære noget mere, eller bare noget andet, end det, man bliver præsenteret for i den daglige undervisning, så har vi følgende tilbud til dig:

MasterClass Matematik

Hvert år udvælges ca. 6 elever til deltagelse i MasterClass matematik. Tilbuddet er primært til 3.g’ere, men 2.g’ere kan også komme i betragtning.

Emnet er kryptologi (sikker kommunikation fx på internettet). Formålet er at give deltagerne et indtryk af hvordan det er at læse matematik eller datalogi på universitetet. Forløbet består af en håndfuld lektioner på Rødkilde efterfulgt af en dag på Aarhus Universitet og et par dage på videnscentret i Sorø sammen med matematik/datalogi-interesserede elever fra andre gymnasier.

Kontaktlærer: Jan Nielsen (JN)

Rødkilde Akademi

Som medlem af facebookgruppen ’Rødkilde Akademi’ har du mulighed for at se Akademiets aktuelle studiekredse og for at være med til at bestemme hvad fremtidige studiekredse skal handle om.

UNF foredrag

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening arrangerer foredrag ca. en gang om ugen i universitetsbyerne (mest relevante: Aarhus og Odense). Foredragene er henvendt til gymnasieelever og handler om vidt forskellige naturvidenskabelige emner.

Læs mere og find program her: Aarhus, Odense.