Psykologi

Faget

Faget psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig både individuelt og i samspil med andre og omverdenen.

I psykologi anvender vi naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder til forståelse af menneskers adfærd, følelser og tænkning.

I gymnasiet har vi i psykologi fokus på nyere forskning og teoridannelser inden for følgende områder: socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition (tænkning) og læring samt personlighed og identitet.

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge psykologi på både C-niveau (1 år) og B-niveau (2 år). Faget kan indgå i en studieretning, eller du kan vælge det som valgfag i 3.g.

For nærmere information klik her

 

Undervisningen

Undervisningen i psykologi er typisk tilrettelagt i temaer og projekter.

Vi bruger en bred vifte af undervisnings- og læringsformer (klasseundervisning, par- og gruppearbejde, projektarbejde etc.). Dette er med til at udvikle din selvstændighed, ansvarlighed og dine samarbejdsevner.

Det første forløb i psykologiundervisningen indeholder en introduktion til faget. Her får du et indblik i den moderne psykologis kernestof og metoder. Vi analyserer fx en række artikler, cases eller film, der omhandler forskellige former for psykologiske undersøgelser.

De næste forløb varierer, men vi kunne fx beskæftige os med temaer som identitets- og personlighedsudvikling, tænkning, læring og intelligens eller ungdom og identitetsdannelse.


Eksamen

Eksamensformen i psykologi er forskellig på C- og B-niveau.

Fælles for begge niveauer er, at du ved hjælp af din psykologifaglige viden skal analysere et ukendt bilagsmateriale med tilknytning til de problemstillinger og temaer, du kender fra undervisningen.

På C-niveau er eksaminationstiden 24 minutter, og forberedelsestiden er 48 minutter.

Skal du til eksamen i psykologi på B-niveau, er eksaminationstiden 30 minutter.

På grundlag af det udleverede eksamensmateriale udarbejder du en synopsis, som danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination. Eksamensmaterialet bliver udleveret 24 timer før prøvens afholdelse. Forberedelsen kan foregå individuelt eller i grupper.

Læs læreplanen for 2017 her