Spansk

Faget

Spansk er det tredjestørste sprog i verden og det sprog, der tales som officielt sprog i flest lande på verdensplan.

Når du vælger spansk, vil du derfor få et indblik i både spansk- og latinamerikansk historie, kultur og samfundsforhold, og du vil lære et sprog, som du kan få store muligheder for at benytte i løbet af livet.

Som spanskelev lærer du at begå dig på spansk, både skriftligt og mundtligt. Faget er med til at udvide din horisont og give dig indsigt i, hvordan man lever i Spanien og det spansktalende Latinamerika. Du stifter således bekendtskab med en verden, der ligger meget langt væk fra Europa og den hverdag, du kender fra Danmark.

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge spansk som dit 2. fremmedsprog på begyndersprog, hvilket betyder, at alle starter fra samme udgangspunkt. Spansk udbydes på A-niveau, hvilket betyder, at du har faget gennem hele gymnasietiden.

Hvis du er særligt interesseret i sprog, kan du vælge spansk som et af dine studieretningsfag. Spansk A indgår i følgende studieretninger på Rødkilde Gymnasium:

Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Engelsk A – Spansk A – Latin C

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

I spanskundervisningen kan du forvente at komme til at tale, læse, skrive og forstå spansk på et elementært niveau.

Undervisningen sigter efter, at du i løbet af det første år når igennem en basal opbygning og tilegnelse af sproget. Herefter arbejder vi i løbet af 2.g og 3.g med mange forskellige emner, der knytter sig til den aktuelle spansktalende verden. Det kan være emner som sociale forhold i forskellige spansktalende lande, immigration fra det spansktalende Amerika til USA, bandekrig i Mexico, unges liv i Spanien, den cubanske revolution eller fodboldkulturen i Spanien.

Vi arbejder med spansksprogede tekster og film, og vi hører musik på spansk. Foruden den mere klassiske sprogtilegnelse af grammatik og ordforråd, laver vi mange små kommunikative øvelser i undervisningen, fx opfører vi små skuespil, spiller spil på spansk, synger eller dyster i ordforråd eller oversættelse. At lære et nyt sprog er en spændende udfordring, der også gerne må være sjov!

I efteråret i 3.g plejer vi at tage til Spanien på en kort sprogrejse til enten Madrid, Barcelona eller Malaga. Her får vi afprøvet de sproglige færdigheder i praksis og får indsnuset den spanske kultur og levevis. Desuden arrangerer vi hvert år en frivillig uges udveksling med vores venskabsskole i Barcelona for de særligt spanskinteresserede elever, fortrinsvist elever med spansk i studieretningen

 


Eksamen

Du afslutter spanskfaget efter 3.g med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Ved den mundtlige eksamen har du en time til at forberede en præsentation af en tekst og et billede, du trækker. Der vil være tale om en kortere tekst, som relaterer sig til et af de emner, der opgives til eksamen, og derudover skal du vise, at du kan føre en samtale med eksaminator om et alment emne ud fra billedet.

Den skriftlige eksamen varer fire timer og består af to dele, delprøve 1 og delprøve 2.

Delprøve 1 foregår helt uden hjælpemidler, og der skrives i hånden. I denne del, som du har en time til, testes du i ordforråd, tekstforståelse, grammatisk forståelse og tekstproduktion via forskellige små opgaver. I løbet af spanskundervisningen vil du stifte bekendtskab med de forskellige opgavetyper, så du er godt rustet til eksamen.

Delprøve 2 har du efterfølgende tre timer til, og her har du alle hjælpemidler til rådighed, dog har du ikke adgang til internettet, ligesom du ikke må kommunikere med omverdenen. Her skal du på baggrund af teksten fra delprøve 1 og supplerende materiale skrive en bundet genreopgave á ca. 250 ord om opgaveemnet. Genreopgaven vil være enten en dagbog/en privat blot, et læserbrev/en offentlig blog, et brev/en mail eller en artikel. I undervisningen vil du lære at skrive inden for de fire genrer, ligesom du vil lære at løse de benspænd, der vil være i opgaveformuleringen med krav om brug af bestemte verber og tider.