Tysk

Hvorfor tysk?

Der er mange gode grunde til at lære tysk. Tyskland er det største sprog i EU, Tyskland er et vigtigt land i Europas centrum med stor historisk, kulturel og økonomisk betydning, og ikke mindst er Tyskland Danmarks største og vigtigste handelspartner.

Tysk tales som modersmål af ca. 100 millioner indbyggere i vores nabolande. Det er derfor et vigtigt kommunikationssprog for det danske erhvervsliv. 

Gode tyskkundskaber kan åbne døre og nye muligheder, som du måske ikke er opmærksom på lige nu: f.eks. muligheden for at studere eller arbejde i Tyskland eller andre tysksprogede lande.

Goethe-Instituttets hjemmeside kan du læse mere om, hvorfor man skal lære tysk, når alle taler engelsk: ”Deutsch ist ein Plus”.

Tysk på Rødkilde Gymnasium

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge tysk fortsættersprog på B-niveau eller på A-niveau. Har du valgt tysk på B-niveau, kan du i de fleste studieretninger vælge at løfte tysk B til tysk A, så du fortsætter med tysk i 3.g.

Her kan du læse mere om tysk på B-niveau og tysk på A-niveau:

Læs læreplanen for 2017 her

Hamburger Hafen Hamburger Hafen

Undervisningen

Hvad enten du har valgt tysk på B- eller A-niveau, så begynder tyskundervisningen med et grundforløb, der skaber en god overgang fra folkeskolen.

Her vil du typisk arbejde videre med kendte emner, som f.eks. ”Familie” og ”Jugend”, så du kan støtte dig til et ordforråd, du kender i forvejen.

I grundforløbet har du også god mulighed for at få genopfrisket din viden om sproget og grammatikken.

I tyskundervisningen lærer du først og fremmest at bruge sproget, dvs. at læse, lytte, tale og skrive, så du kan forstå tysk og kommunikere på tysk. 

Undervisningen er bygget op omkring forskellige emner, der giver dig indsigt i og viden om Tysklands og tysktalende landes kultur, historie og samfund set i et internationalt perspektiv – Tyskland som europæisk og global medspiller.

Mulige emner er f.eks. Das multikulturelle Deutschland, Liebe, Anderssein, Reise, Musik, Märchen, Sport, Terrorismus, Das moderne Leben, Das Dritte Reich, Die DDR og Vergangenheitsbewältgung.

I arbejdet med emnerne kan indgå mange forskellige tekster, f.eks. ældre og især nyere litteratur, film, fjernsyn, sportsudsendelser, (net-)artikler, blogs, billeder, musik og kunst.

Arbejdet med teksterne støttes af arbejde med sproget, ordforrådet og grammatikken gennem forskellige arbejdsformer og øvelser, der er med til at udvikle dit mundtlige og skriftlige tysk.

Du får både en mundtlig og en skriftlig karakter på B-niveau, men du kan kun komme til mundtlig eksamen efter 2.g.

På A-niveau i 3.g bygger du videre på det, du har lært på tysk B-niveau, men på A-niveau vil du kunne fordybe dig og opnår et endnu højere sprogligt niveau.

Du vil blive bedre til at udtrykke dig på tysk, både skriftligt og mundtligt, og du vil få mere indsigt i forhold, der angår de tysktalende lande – og dermed blive endnu bedre klædt på til at kunne bruge tysk efter gymnasiet.

En vigtig forskel på B- og A-niveau er, at det skriftlige arbejde vil fylde mere i den daglige undervisning.

Du får både en mundtlig og en skriftlig karakter på A-niveau, og du kan komme til både mundtlig og skriftlig eksamen efter 3.g.

I tysk er der mange muligheder for samarbejde med andre fag, f.eks. sprog, musik, drama, historie og samfundsfag.

Der er også gode muligheder for at studieretningstone emner og tekster i tyskundervisningen i forhold til den studieretning, du har valgt.

Brandenburger Tor  Brandenburger Tor

Mere tysk? 

Har du brug for ekstra hjælp, vil du altid kunne få den, bl.a. i studiecaféen.

Du kan også vælge tysk gennem "individuel tid", hvor der er forskellige forløb at vælge imellem.

Er du særligt interesseret i tysk, og har du lyst til at beskæftige dig mere med Europas største sprog, kan du også tage en international eksamen og opnå et Goethe-Zertifikat. Goethe-Zertifikat er et internationalt kendt og anerkendt bevis, og det findes på alle sproglige niveauer efter EU's retningslinjer (fra A1 til C2).

På Rødkilde Gymnasium er tilbuddet åbent for alle elever, der har lyst til at lege lidt ekstra med tysk, og ofte er det prøven på niveau B2, der er i spil.

Du kan bruge prøvebeviset over hele verden, når du skal søge job eller studere i udlandet. Rødkilde betaler for undervisningen, mens du selv afholder gebyret for prøven.

Du kan få flere oplysninger om Goethe-Zertifikat ved at kontakte Christina Beck Nielsen eller Marie Søgaard Thellesen.

Du kan også læse mere om Goethe-Zertifikat her