Individuel tid på Rødkilde

På Rødkilde har vi en række selvvalgte, obligatoriske undervisningstilbud, som vores elever kan vælge mellem. Vi kalder dem Individuel tid-forløb. Du skal som tommelfingerregel følge ét forløb pr. skoleår.

Forløbene betyder, at du næsten uanset hvilken retning dit talent og dine interesser går i, har du mulighed for at udvikle det på Rødkilde.

Er du sprogligt interesseret kan vi tilbyde Goethe og Cambridge certifikat, deltagelse i sprogolympiade og ekstra sprogrejser.

Er du mere til det naturfaglige har du mulighed for at være med i Science Cup eller blive forskerspire. Vi har også en Maringruppe, hvis det er havbiologi du er bedst til. 

Er du interesseret i samfund og samfundsvidenskab kan du deltage i særlige undervisningsforløb, hvor I arbejder med aktuelle temaer.

Som Eliteidrætsgymnasium har vi mulighed for give dig særlige vilkår, så du kan passe både din sport og din skole.