Formativ evaluering og karaktergivning

På Rødkilde vil vi gerne have, at du lærer så meget som muligt. Derfor er det vigtigt for os, at du løbende får indsigt i din egen læring.

Faglig formativ feedback

Du vil få faglig feedback på dine skriftlige og mundlige præstationer i fagene. Feedbacken vil hjælpe dig til i samarbejde med din lærer at sætte mål for din læring.

Læringsvejledersamtaler

Formålet med den formative feedback og læringsvejledersamtalen, er at gøre dig - som elev - aktiv i egen læringsproces og hjælpe dig med at finde dine styrkesider og udfordringer. Læringsvejledersamtalen handler ikke om et specielt fag, men mere generelt om dine studiekompetencer. I samtalen gør du og din lærer status over din indsats og formulerer mål for den efterfølgende periode.

Karaktergivning

Dine lærere vil i et vist omfang give dig karakterer i dine fag i forbindelse med afvikling af prøver. Du vil også få standpunktskarakterer og årskarakterer i fagene.

En standpunktskarakter viser graden af din opfyldelse af målene i de enkelte fag og gives på bestemte tidspunkter i løbet af året.

Årskarakterer gives ved skoleårets afslutning.  

Du kan i denne oversigt se, hvornår du møder formativ feedback, læringsvejledersamtaler samt hvornår der gives standpunkts- og årskarakterer i fagene.