Respons på skriftligt arbejde

På Rødkilde Gymnasium vil du gennem din studietid møde mange forskellige former for retning, når du afleverer skriftlige opgaver.

I dette skema kan du se eksempler på en række af de rettestrategier, vi har valgt at anvende på Rødkilde.

Lærerne vælger rettestrategi på baggrund af en professionel vurdering af, hvordan elevers læring tilrettelægges, så elevernes skrivekompetencer trænes bedst muligt, og så der sikres en regelmæssig formativ og summativ feedback fra læreren til den enkelte elev.