Større skriftlige opgaver - fra DHO til SRP

I løbet af din gymnasietid bliver du trænet i at arbejde på tværs af fagene, ligesom du skriver en større opgave i både 1.g og 2.g. Alt dette leder frem til det studieretningsprojekt, som du skal skrive i foråret i 3.g.

Studieretningsprojektet – eller SRP´en – skrives som hovedregel i ét fag på A-niveau og ét studieretningsfag. Hvis studieretningsfaget er på A-niveau, er det andet fag valgfrit. Du kan altså i de tilfælde også kombinere med et fag på B- eller C-niveau.

Her finder du information, vejledning og gode råd om de større skriftlige opgaver og rettestrategier på Rødkilde Gymnasium.