DHO

I løbet af din gymnasietid skal du have en række tværfaglige forløb, der på forskellig måde skal forberede dig til at skrive dit studieretningsprojekt (SRP) i 3. g.

Vi kalder disse forløb for SR-forløb (studieretningsforløb). Blandt disse SR-forløb er der 2 større skriftlige opgaver:

  1. g: DHO (Dansk- historieopgaven)
  2. g: SRO (Studieretningsopgaven)

DHO'en er en tværfaglig opgave i dansk og historie, som ligger i forlængelse af et længere forløb om en afgrænset periode (fx periodeforløb om 1800-tallet eller 1970´erne).  I dette periodeforløb har du arbejdet med den afgrænsede periode i mindst 10 lektioner i både dansk og historie, så du har et godt fagligt udgangspunkt for at skrive din DHO.

Som en del af DHO-processen vil dine vejledere afholde forskellige DHO-vejledningslektioner, hvor du bl.a. bliver introduceret til formalia i større opgaver, fagenes metoder og basal videnskabsteori. I DHO-vejledningslektionerne vil du desuden gennem diverse skriveøvelser arbejde med at opstille problemformulering og opgaveformulering.

Der er hjælp, vejledning og planer her:

HUSK at aflevere DHO'en i PDF.