SRO

I løbet af din gymnasietid skal du have en række tværfaglige forløb, der på forskellig måde skal forberede dig til at skrive dit studieretningsprojekt (SRP) i 3. g. Vi kalder disse forløb for SR-forløb (studieretningsforløb). Blandt disse SR-forløb er der 2 større skriftlige opgaver:

  1. g: DHO (Dansk- historieopgaven)
  2. g: SRO (Studieretningsopgaven)

SRO'en er en tværfaglig opgave, som skrives i to fag, hvoraf mindst 1 skal være et studieretningsfag. Opgaven skrives på baggrund af et forløb om et fælles emne (fx ”Det senmoderne samfund” eller ”Stråling”), som har været afholdt i løbet af 2.g. 

Som en del af SRO-processen vil dine vejledere afholde forskellige vejledningslektioner, hvor du bl.a. bliver introduceret til formalia i større opgaver, fagenes metoder og basal videnskabsteori. I SRO-vejledningslektionerne vil du desuden gennem diverse skriveøvelser arbejde med at opstille problemformulering og opgaveformulering.

Der er hjælp, vejledning og planer her: