SRP - studieretningsprojekt

I løbet af din gymnasietid bliver du trænet i at arbejde på tværs af fagene, ligesom du skriver en større opgave i både 1.g og 2.g. Alt dette leder frem til det studieretningsprojekt, som du skal skrive i foråret i 3.g.

Studieretningsprojektet – eller SRP'en – skrives som hovedregel i ét fag på A-niveau og ét studieretningsfag. Hvis studieret-ningsfaget er på A-niveau, er det andet fag valgfrit. Du kan altså i de tilfælde også kombinere med et fag på B- eller C-niveau.

Som optakt til SRP afholder vi SR5, hvor du skal arbejde dig hen mod en foreløbig problemformulering. I SR5 får du mulighed for at idégenerere, at søge information, at læse dig ind i emnet samt modtage vejledning af faglærere.

Efter SR5 og dit endelige fagvalg får du tildelt vejledere, som du mødes med 2 gange, hvorefter du afleverer dit udkast til en opgaveformulering.

Dine vejledere formulerer derefter din opgaveformulering, som bliver tilgængelig for dig på den første dag i projektperioden. Du har derefter 10 skrivedage til at skrive din besvarelse. 

I løbet af projektperioden afholder vi vejledning på klassen, ligesom du kan benytte dig af skriveværkstedet. Du vil også undervejs i projektperioden få mulighed for at modtage individuel vejledning af dine vejledere.

 

Aflevering af SRP på www.netproever.dk

Din SRP skal afleveres på Netprøver.dk senest d. 22/3 kl. 11.30.

Du logger på Netprøver ved hjælp af UNI-login eller med dit Nem-ID. Tjek gerne i god tid inden d. 22/3, om det virker.

En video-instruktion til, hvordan du sikrer dig, at du kan komme på Netprøver, findes her.

Opgaverne og eventuelle bilag skal afleveres i pdf-format.

Når du har afleveret, sendes opgaverne automatisk til tjek i Urkund (plagiatprogram), og dagen efter vil din vejleder og censor kunne læse opgaven. 

Du kan finde en video, der viser, hvordan du lægger opgaven op her

Arbejdet med basal videnskabsteori på Rødkilde Gymnasium

 

Der er hjælp, vejledning og planer her: