Kultur identitet

Denne studieretning er for dig, der har en særlig interesse for sprog og kulturel identitet. Med
studieretningsfagene engelsk, samfundsfag og tysk får du forudsætningerne for at kunne forstå og
kommunikere med mennesker. I denne studieretning indgår desuden psykologi som obligatorisk
valgfag, hvilket giver endnu en dimension til arbejdet med kulturel identitet.
I både engelsk og tysk er der fokus på at lære at tale og skrive et korrekt, præcist og nuanceret
sprog, så du kan kommunikere på et højt sprogligt niveau. Tysk- og engelsksprogede film,
sangtekster, avisartikler og litteratur gør dig bedre til sproget, men giver også viden og indsigt i
kultur, historie og samfundsforhold i de engelsk- og tysktalende lande. Vi arbejder med aktuelle og
samfundsmæssige emner som fx identitet, migration, terrorisme og ungdomskulturer. Her kan du
inddrage din viden og teori fra både samfundsfag og psykologi til at skabe dybere forståelse for
emnerne.

I samfundsfag opnår du en bred viden om politik, økonomi og internationale forhold, men i denne
studieretning er der et særligt fokus på sociologiske emner som fx integration, kernefamiliens
forandring, social arv og ulighed.
Med valgfaget psykologi opnår du en endnu større viden og forståelse for, hvorfor mennesker
opfører sig, som de gør. Vi arbejder med psykologisk teori og cases i emner som fx unges
identitetsdannelse eller ondskab.

Studietursdestinationer 
Studieturen i 2. g vil have fokus på den kulturelle identitet i det land, vi besøger. Vi undersøger historiske, politiske, sociale og religiøse forhold, der har været af afgørende betydning for landet. Et andet vigtigt formål med studieturen er, at du skal ud og bruge sproget i praksis.

Eksterne samarbejder
I denne studieretning vil du møde interesseorganisationer og oplægsholdere samt besøge virksomheder, der har fokus på kommunikation og kultur. De skal inspirere dig til, hvordan du kan bruge både fremmedsprogskompetencer og kulturforståelse i et kommende job.

Hvad kan du blive
Studieretningen åbner dørene til både korte og lange videregående uddannelser. Du kan fx blive antropolog, socialrådgiver, lærer, kommunikationskonsulent, tolk, journalist eller psykolog.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
Valgfag C
Naturvidenskabeligt valgfag B *)
Matematik B
Biologi C
*) Hvis du har vlagt latin C, har du et frit B-valg