Studieretninger 2022 - 2025

Rødkilde udbyder følgende studieretninger:

Naturvidenskabelige:

1 - Matematik A - Fysik B - Kemi B   -   Innovativ science - fremtidens karrierevalg

2 - Matematik- Bioteknologi A - Fysik B   -   Biotek - udvid din bioteknologiske horisont

3 - Biologi A - Kemi B   -   Krop, miljø og sundhed - med biologi og kemi

Samfundsvidenskabelige:

4 - Samfundsfag A - Matematik A   -   Regn samfundet ud

5 - Samfundsfag A - Engelsk A   -   Den globale linje

5A - Samfundsfag A - Engelsk A   -   E-class

Sproglige:

6 - Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B med psykologi  C   -   Kulturel identitet 

7 - Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B med psykologi C   -   Kulturel identitet

8 - Engelsk A - Spansk A - Tysk C   -   Europæisk sprog - muligheder i en globaliseret verden

9 - Engelsk A - Fransk A - Tysk C    -   Europæisk sprog - muligheder i en globaliseret verden

10 - Engelsk A - Spansk A - Latin C   -   Klassisk og moderne sprog

11 - Engelsk A - Tysk A - Latin C   -   Klassisk og moderne sprog

12 - Engelsk A - Fransk A - Latin C   -   Klassisk og moderne sprog

Kreative:

13 - Musik A - Engelsk A   -   Musik og kultur

14 - Musik A - Matematik A   -   Musik og logik

 

Grundforløbet

Hvad er det?

1.g starter med et grundforløb, hvor alle klasser har de samme fag:
Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, 2. fremmedsprog (fransk A, spansk A, tysk B), et kunstnerisk fag (billedkunst, drama, mediefag el. musik), naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og almen sprogforståelse (ap).

Formål med grundforløbet:

I grundforløbet får eleverne indføring i, hvordan man arbejder på et gymnasium. De lærer Rødkilde at kende, bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter og får vejledning, så de er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dem.
Undervisningen er tilrettelagt, så den tilgodeser elevernes faglige interesser, og så den udfordrer eleverne fagligt.

Tidsplan for optagelsen